ไผ่น้อย เดอะ ซีรี่ย์ EP.1
ตอน โรงเพาะเห็ดนางฟ้า

ปิยณัฐ กองแก้ว

      “ ไผ่น้อย ” คือชุมชนที่มากด้วยความสามารถไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรกรด้านการค้าขาย ซึ่งในการสำรวจครั้งนี้อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม เดือนที่ 2 ของการลงพื้นที่สำรวจเพื่อบเก็บข้อมูล โดยในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ไปสำรวจสิ้นค้าทางด้านการเกษตรกร ที่ทางชาวบ้านชุมชนไผ่น้อยได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อรับดูแลในด้านนี้โดยเฉพาะ ทางกลุ่มที่ชาวได้ก่อตั้งขึ้นจะมีผู้นำที่มีความสามารถในด้านนี้โดยเฉพาะ เป็นคนกำกับดูแลและเป็นประธานประจำกลุ่ม

    บ้านไผ่น้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอนำ “โรงเพาะเห็ดนางฟ้า” ที่ทางชุมชนไผ่น้อยได้มีการร่วมมือร่วมใจในการจัดทำขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในระยะยาว ซึ่งการเพาะเห็ดนั้นมีหลากหลายขั้นตอน เริ่มจากการสั่งซื้อขี้เลื่อยจากทางภาคใต้ของประเทศไทย และยังมีหัวเชื้อของเห็ด อุปกรณ์ในการในการประกอบกิจการต่าง ๆ ที่จำเป็น ซึ่งในที่นี้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมาก อาจมีความเสี่ยงในเรื่องของการขาดทุนก็เป็นได้ ทางคุณพ่อเฉลิม ศรีประโคน (ประธานของกลุ่ม) ได้เล่าให้ฟังว่าตัวผลิตผลของชุมชน หรือ เห็ดที่ชาวบ้านทำการเพาะนั้น ตอนนี้ทำเพื่อส่งออกเป็นอย่างเดียว ยังไม่มีการแปรรูปเพื่อส่งออก ในส่วนนี้ คุณพ่อเฉลิม ศรีประโคน  ได้กล่าวว่า เคยลองเอาเห็ดไปแปรรูปเป็นน้ำพริกเห็ด ซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นอิกและเสี่ยงต่อการขาดทุนมากกว่าการส่งออกแบบปกติ เพาะต้องใช้แรงงานของคนจำนวนมาก ประธานกลุ่มเลยตัดสินใจผลิตเพื่อส่งออกเพียงอย่างเดียว

     ต้องขอขอบคุณทางคุณพ่อเฉลิม ศรีประโคน ประธานกลุ่มเพาะเห็ดประจำชุมชนไผ่น้อย เป็นผู้ให้ข้อมูลทางด้านการเพาะเห็ดตั้งแต่เริ่มจนเสร็จขั้นตอน และจากข้อมูลเหล่านี้ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจ จะนำไปวิเคราะห์และหาวิธีแปรรูปอาหารที่ใช้ต้นทุนน้อย และยังจะทำให้เป็นที่นิยมในการตลาดของตำบล อำเภอและจังหวัดในอนาคตเพื่อที่ชาวบ้านชุมชนไผ่น้อยจะได้มีรายได้เสริมที่ สามารถช่วยเหลือชุมชนในช่วงพักทำนาเป็นอย่างดี

คุณพ่อเฉลิม ศรีประโคน ประธานกลุ่มเพาะเห็ดประจำชุมชนไผ่น้อย

 

อื่นๆ

เมนู