กบเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์มากมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ใช้เป็นอาหารที่ มีโปรตีนสูง และกบยังช่วยกำจัด หนอน แมลงศัตรูพืชได้อีกด้วย การนำกบมาเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพหลัก และ อาชีพเสริมเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนและส่งขายมากขึ้นเพราะเลี้ยงง่าย โตเร็ว เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กบสามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดินบ่อซีเมนต์ กระชัง และบ่อพลาสติ แตกต่างแล้วแต่สภาพพื้นที่

 

 

 

 

 

จากการที่กะผมได้ลงสำรวจ พบว่ามีบ้านจวนนวนหนึ่งที่เลี้ยงกบไว้เป็นอาชีพเสริมหลังจากว่างจากการทำงานประจำ และจากการเข้าไปสอบถาม ป้าแอท ผู้เลี้ยงกบในอ่างซีเมนต์ที่เลี้ยงไว้หลังบ้าน ป้าแอทบอกว่ากบที่เลี้ยงยังไม่สามารถเพาะเองได้ต้องไปนำลูกพันธ์มาจากอำเภอข้างๆ ซึ่งตอนที่อยู่ที่ตัวละ 3 บ. ขนาด 1 – 2 นิ้ว มาลงบ่อ ประมาน50ตัว เลี้ยงนาน 3 – 4 เดือน ก็จะได้กบ ขุนขนาด 3 – 4 ตัว/ กิโลกรัม ซึ่งเป็นขนาดพอเหมาะ ส่วนอาหารที่ใช่จะเป็นอาหารกบโดยเฉพาะซึ่งซื้อมาจากในเมืองกระสอบละ1500บ. หนัก25 กก. ใช้ได้นาน 4 เดือน ป้าแอทจะเปลี่ยนน้ำทุกเย็นกบจะได้ไม่มีสีดำจนเกินไปจนทำให้ไม่น่ารับประทาน ซึ่งกบของป้าแอทจะสีสวยกว่ากบบ้านอื่นๆที่ข้าพเจ้าพอมาซึ่งทำให้น่ารับประทานเป็นอย่างมากเมนูที่ป้าแอทแนะนำจะเป็นกบยัดใส้ และเป็นรายได้เสริมที่สร้างรายได้ไม่น้อย

 

 

 

 

 

การเลี้ยงกบเป็นอีกทางเลือกของเกษตรกรที่ต้องการรายได้เสริมหลังจากกฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งสร้างรายได้ไม่น้อยให้แก่ผู้เลี้ยง และยังสารมารถเรียนรู้ปรับปรุงและต่อยอดได้อีกในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู