สัตว์เลี้ยงสร้างรายได้

อนันตญา จินโจ

       “ ไผ่น้อย ” หมู่บ้านน้อยร้อยอาชีพ การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ในเดือนที่ 4 ของการสำรวจ เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน ถ้าพูดถึงความหลากหลายด้านอาชีพนั้น อาจคิดไม่ออกว่ามีอาชีพอะไรบ้าง วันนี้ได้มีโอกาสลงไปสำรวจหมู่บ้านไผ่น้อย ได้พบเจออาชีพที่สดุดตาอิกหนึ่งอาชีพและยังเป็นอาชีพที่สามารถเปลี่ยนอนาคตของครอบครัวได้อย่างแน่นอน

      บ้านไผ่น้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนแห่งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เจอกับอาชีพที่สามารถทำเงินให้ครอบครัวได้อย่างมาก นั่นคือการเลี้ยงวัว ซึ่ง วัว นั้นมีหลากหลายสายพันธุ์และราคาของแต่ละสายพันธุ์ก็แตกต่างกัน วัว ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เป็นอาหาร และขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ แต่ระยะเวลาในการเลี้ยงค่อนข้างนาน แต่ผลตอบแทนค่อนข้างสูงพอสมควร เพราะวัวหนึ่งตัว อายุ 1 ปี ราคาจะอยู่ 1 หมื่นบ้านขึ้นไปต่อตัว ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และความสมบูรณ์ของวัว การที่วัวจะมีความสมบูรณ์นั้นต้องได้อาหารที่ดีและเพียงพอต่อความต้องการของ ตัววัว ปัจจุบันจึงมีสายพันธุ์หญ้าที่นำมาปลูกเพื่อเป็นอาหารวัวโดยเฉพาะ ซึ่งหญ้าเหล่านี้จะให้สารอาหารที่วัวต้องการ และเป็นที่ชื่นชอบของวัวอิกด้วย การเลี้ยงวัวต้องทำให้วัวผ่อนคลาย ไม่เครียด เพราะวัวนั้นเป็นสัตว์ที่อันตรายพอสมควร การปล่อยออกจากคอกเพื่อให้ไปกินหญ้าตามธรรมชาติอาจเป็นอิกวิธีที่ทำให้วัวไม่เครียด เพื่อคุณภาพและความสมบูรณ์ของวัว

     ต้องขอขอบคุณเจ้าของวัวที่ให้คำแนะนำ และวิธีการเลี้ยง การดูแล และอาหารที่เหมาะสม อาชีพเลี้ยงนั้น รายได้สูงก็จริงแต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน เช่น ถ้าวัวป่วยเป็นโรค ราคาอาจลดลง แต่กลับกันถ้าวัวสุขภาพดีสีสวย สมบูรณ์ราคาก็อาจสูงกว่าที่กำหนดไว้ การลงพื้นที่สำรวจครั้งถือทำให้เห็นถึงอาชีพที่สามรถทำรายได้ให้ครอบครัวในระยะยาว ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลการสำรวจครั้งนี้ไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน ในอนาคต

 

อื่นๆ

เมนู