ไผ่น้อย เดอะ ซีรี่ย์ EP.3
ตอน อะไรอยู่ในคอก

ปิยณัฐ กองแก้ว

       “ ไผ่น้อย ” เป็นหมู่บ้านเล็กๆ อีกหมู่บ้านหนึ่งใน ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชากรไม่หนาแน่นเท่าไหร่ ภายในชุมชนเต็มไปด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ข้าพเจ้าได้สำรวจเก็บข้อมูล หมู่บ้านแห่งนี้มาเป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านมาเกือบครึ่งปี ได้เห็นอาชีพหลักที่ส่วนมากเป็นชาวนา ชาวสวน เกษตรกร พืชไร่ต่างๆ และอาชีพเสริมอีกมากมาย

      บ้านไผ่น้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอนำเสนอตอน “อะไรอยู่ในคอก” ในชุมชนไผ่น้อย สิ่งที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นนั้นมีมากมายหลายอย่าง มากมายหลายอาชีพ ซึ่งอาชีพที่จะกล่าวถึงในตอนนี้คืออาชีพเลี้ยงหมู ซึ่งหมูก็ถือได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในจานหลักของใครหลาย ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นเมนูยอดฮิตอย่างผัดกระเพราหมูไข่ดาวซึ่ง ทุกคนต้องรู้จักเมนูนี้เป็นอย่างแน่นอน ในชุมชนไผ่น้อย ครัวเรือนที่เลี้ยงหมูมีเพียง หนึ่งครัวเรือน เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม ที่รายได้ค่อนข้างมากพอที่จะดูแลครอบครัวได้ในระยะช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตจาก ข้าว หรือ อ้อย ซึ่งการเลี้ยงหมูนั้นประโยชน์ของหมูมีมากกว่าเป็นอาหาร มูลของหมูสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยใส่พืชผักสวนครัว และเป็นปุ๋ยหมักได้ ในช่วงโควิดระบาดนี้ ราคาของเนื้อหมูพุ่งขึ้นสูงพอสมควร จึงทำให้อาชีพการเลี้ยงหมูนั้น เป็นที่น่าจับตามองอิกหนึ่งอาชีพ เพื่อไว้เป็นอาชีพเสริม แต่ก็ใช่ว่าหมูจะมีแต่ข้อดี ซึ่งข้อเสียนั้นก็มีเช่นกัน นั่นคือ กลิ่นของมุล และน้ำที่หมักกันอยู่ในคอก อาจส่งกลิ่นแรงพอสมควร ซึ่งต้องมีการดูแลรักษา ทำความสะอาดอยู่บ่อยๆ

     จากข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาด้านรายได้ในอนาคตเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณเจ้าของคอกหมูที่ให้ความอนุเคราะห์ได้ให้ทีมงานเข้าไปสำรวจเก็บข้อมูล และให้ความรู้ด้านการเลี้ยงหมูและการดูแลรักษาความสะอาด ไม่ส่งกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านในระแวกนั้น

อื่นๆ

เมนู