เนื่องด้วยระยะเวลาที่ผ่านมา ได้พบผู้ติดเชื้อเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ โคโรนาไวรัส อีกระลอกใหม่ แต่เนื่องด้วยระยะเวลาก่อนหน้านั้นไม่มีการพบผู้คิดเชื้อที่เพิ่มขึ้นหรือมีน้อยมาก ทำให้เกิดการผ่อนปรนในด้านต่าง ๆ ทำให้การป้องกันการติดเชื่อนั้นลดลง และเมื่อมีการเกิดการติดเชื้อระลอกใหม่จึงส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นกว่าระลอกก่อน ๆ เนื่องจากการป้องกันที่ลดลง และอีกปัจจัยหลักที่ทำให้การติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นก็เกิดมาจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงนั้นไม่ได้ทำการแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงได้รับทราบ จึงเป็นเหตุให้เกิดการติดเชื้อระลอกใหม่ที่มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นกว่าระลอกก่อนหน้า

การรณรงค์ นอกจากจะเป็นการช่วยแจ้งข่าวสารให้คนในชุมชนได้ทราบแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริมมาตรการการป้องกันให้กลับมามีประสิทธิภาพเช่นเดิมหรือมากขึ้นกว่าเดิม และปัจจุบันก็ได้มีการนำเข้าวัคซีนที่จะช่วยในเรื่องของการลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ ลดอัตราในการเสียชีวิตลง จึงจำเป็นต้องมีการรณรงค์ให้คนในชุมชนไปรับวัคซีนเพื่อลดความเสี่ยงในแง่ต่าง ๆ เพื่อรับมือกับการพบการติดเชื้อระลอกใหม่ เมื่อทำการรณรงค์ในด้านต่าง ๆ แล้ว การอบรมในการทำอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดก็เป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อระลอกใหม่ ทั้งการทำที่กั้นระหว่างบุคคล การทำหน้ากาก Face Shield ร่วมไปถึงการร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ที่มีผู้คนใช้งานจำนวนมาก

การทำกิจกรรมในช่วงของการติดเชื้อระลอกใหม่นี้เป็นไปได้ยากมาก สิ่งที่สามารถทำได้จะมีแค่การรณรงค์ในด้านต่าง ๆ และการลงพื้นที่บางครั้งคร่าวเพื่อเก็บข้อมูลผู้ที่ย้ายมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและทำการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเหลือได้ เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดลงให้ได้มากที่สุด การจัดทำการอบรมการทำอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของคนในชุมชน ทำให้มีการป้องกันกลับมาเป็นเช่นเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานในช่วงการติดเชื้อระลอกใหม่เป็นไปได้อย่างสำเร็จลุล่วงและปลอดการติดเชื้อ

 

วิดีโอประจำเดือนมิถุนายน

อื่นๆ

เมนู