กิจกรรมต้านภัยโควิดพื้นที่เมืองโพธิ์

อนันตญา จินโจ

             จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาในรอบที่ 3 นี้ ทำให้มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยวันละหลายๆพันคนและผู้เสียชีวิตอีกหลายสิบคนต่อวัน โดยโควิด-19 เป็นโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนา ที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี2019 และเริ่มระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งการระบาดในรอบแรก และรอบสองในไทย ยังไม่รุนแรงเท่ารอบที่สาม เพราะโควิดรอสามนี้ พบเชื้อหลายสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อังกฤษ สายพันธุ์บราซิล สายพันธุ์อินเดีย สายพันธุ์แอฟริกาใต้ และสายพันธุ์อื่นๆ

จากการลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ สานสายใยต้านโควิด  ในกับประชาชน และอสม. ในพื้นที่ตำบลเมืองโพธิ์ ประกอบไปด้วยกิจกรรมการสาธิตการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพป้องกันโควิด กิจกรรมสอนทำสเปรย์และเจลแอลกอฮอร์ล้างมือเพื่อป้องกันโควิด -19  และกิจกรรมสอนทำแผงกั้นป้องกันโควิด โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องสวมหน้ากากอนามัย มีจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณภูมิของ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และมีการเว้นระยะห่างในการเข้าร่วมอบรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมประชาชน และอสม. ที่เข้าร่วมอบรม สามารถนำไปปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ให้กับประชนชนคนอื่นๆในพื้นที่ได้ และมีการนำเจลแอลกอฮอร์ที่ทำได้แจกให้กับผู้เข้าร่วมอบรม รวมถึงการนำแผงกั้นไปมอบให้กับโรงเรียนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการเชิญชวนให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในกับชุมชนอีกด้วย

แม้ในปัจจุบันจะมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว แต่เราทุกคนยังคงต้องดูแลตัวเองและป้องกันโควิดด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านและล้างมือด้วยเจลแอลกฮอร์อยู่เสมอ

 

วิดีโอประจำเดือนมิถุนายน

อื่นๆ

เมนู