COVID-19 WEEK “สู้ต่อไปชาวตำบลเมืองโพธิ์”

รฐา  ศักดิ์ศิริ

“แม้สถานการณ์ โควิด-19 จะกลับมาระบาดในรอบที่ 3 แต่ ชาว U2T ทีมตำบลเมืองโพธิ์ ยังคงเดินหน้าทำภารกิจ สู้ภัยโควิดในชุมชน”

ทีมตำบลเมืองโพธิ์ได้ประชุมปรับแผนการทำงาน และกำหนดแนวทางภารกิจในพื้นที่ชุมชน ต.เมืองโพธ์

กิจกรรมแรก : “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” ประกอบไปด้วย 3 step

step 1 : “คลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด” กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัส โดยทีมตำบลเมืองโพธิ์ ได้นำทีมลงพื้นที่ทำความสะอาดตามบริเวณต่าง ๆ

step 2 : “สร้าง safe zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด” กิจกรรมการเตรียมความพร้อม การใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย

step 3 : “จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด” กิจกรรมจัดหาและบริหารอุปกรณ์ให้พอ และพร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ และอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

กิจกรรมสอง : “รวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด-19”

เป็นกิจกรรมร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิด-19 ด้วยการ..

  • ศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน
  • เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน ซักซ้อมถามแนวทางปฏิบัติ ก่อนและหลังฉีดวัคซีน
  • เร่งสำรวจคนในชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง สร้างความมั่นใจ และอำนวยความสะดวกให้คนในชุมชนได้รับการฉีดวัคซีน

กิจกรรมสาม : “กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ สายใยรักชุมชน (healthcare) เพื่อหนุนเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการดูแลสุขภาพคนในตำบล”

กิจกรรมสาม มีการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ สายใยรักชุมชน (healthcare) เพื่อหนุนเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการดูแลสุขภาพคนในตำบล ประกอบไปด้วย..

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สาธิตการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพป้องกันโควิด”

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สเปรย์และเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโควิด”
ส่วนผสม : สเปรย์แอลกอฮอล์
  • น้ำเปล่า
  • น้ำมันหอมละเหย
  • คาร์โบพอล
  • กรีเชอรีน
  • ยูคา
  • TEA

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผงกั้นโควิด”

วิดีโอกิจกรรมทั้งหมด

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู