จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโรคไวรัส covid-19  ทำให้ทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบในครั้งนี้กันอย่างกว้างขวาง มีผู้คนมากมายได้รับเชื้อบางรายถึงแก่ชีวิตแม้ปัจจุบันจะมีการคิดค้นวัคซีนป้องกันขึ้นมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการต้านโรคระบาดในครั้งนี้ได้  จึงทำให้มีการขอความร่วมมือและรณรงค์เพื่อให้ความรู้และวิธีรับมือที่ถูกต้อง ข้าพเจ้าและทีมดำเนินงานจึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการรับมือกับสถานการณ์ในครั้งนี้

      เมื่อวันที่4 มิถุนายน ข้าพเจ้า คณะอาจารย์และทางทีมดำเนินงานได้ลงพื้นที่ไปยังตำบลเมืองโพธิ์ เพื่อปฏิบัติงานและจัดทำโครงการ  “ลุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย”  โดยได้ทำความสะอาดบริเวณสถานที่วัดในตำบลที่มีการใช้พื้นที่ร่วมกันและรวมตัวกันอยู่เป็นประจำ จากนั้นได้จัด”อบรมการทำเจลแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ป้องกัน Face shield (เฟสชิว)” ร่วมกับทางชาวบ้านในพื้นที่เพื่อแจกจ่ายให้กับทางโรงเรียน วัด จุดบริการประจำหมู่บ้าน และ ชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัส covid-19 ในเรื่องแนวทางการป้องกันและการดูแลสุขภาพ พร้อมกับเรื่องของการขอเข้ารับวัคซีนพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนให้กับคนในชุมชน เพื่อเชิญชวนให้คนในชุมชนมองเห็นถึงวิธีการป้องกันที่ถูกต้องซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดีจากการจัดทำกิจกร

รมในครั้งนี้ทำให้โครงการ “ลุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย”  ที่ทางข้าพเจ้า และทางทีมดำเนินงานได้จัดทำขึ้น เกิดผลไปในทิศทางที่ดี คนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไวรัส covid-19 วิธีการป้องกันและรับมือพร้อมทั้งสนใจในการเข้ารับวัคซีนกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่จะทำให้สถานการณ์ในครั้งนี้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน ช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกัน ดูแลตนเองและคนรอบข้างของท่าน เพื่อให้เราได้ผ่านพ้นสถานการณ์ในครั้งนี้ได้โดยเร็ว

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู