ไผ่น้อย เดอะ ซีรี่ย์ EP.4

ตอน The Protection of Ban Phai Noi

ปิยณัฐ กองแก้ว

       “ ไผ่น้อย ” เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ จะเป็นช่วงที่มีการเตรียมรับมือกับโรคโคโรน่าไวรัส หรือ โรค โควิด-19 นั่นเอง ดังนั้นทางผู้สอบสำรวจและที่งานจึงได้เตรียมการรับมือการสถานการณ์เหล่านี้ไว้ เพื่อช่วยให้ชุมชนมีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

   บ้านไผ่น้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอนำเสนอตอน “ The Protection of Ban Phai Noi ” ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นั้นทางผู้สำรวจได้จัดเตรียมวิธีรับมือไว้ให้สำหรับชุมชน ได้มีการ สอนการทำเจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยในการป้องการการติดเชื้อในระดับพื้นฐาน และยังมีการทำที่กั้น สำหรับนั่งรับประทานอาหารไว้แจกจ่ายให้โรงเรียนและวัด นอกจากการสอนทำอุปกรณ์ป้องกันแล้วทางทีมงานนยังมี หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนคนในชุมชน เพื่อไม่ให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น และสุขภาพที่ดีของชุมชน

     กิจกรรมดีๆเหล่านี้จะไม่สามารถจัดทำขึ้นได้ถ้าหากชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย และคนในชุมชนที่เอื้ออำนวยสถานที่ในการจัดกิจกรรม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การที่ชุมชนมีความสามัคคีนั้นก็เป็นอิกปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ชุมปลอดภัยเข็มแข็ง เพื่อที่จะต่อสู้กับโรคร้ายและวิกิตวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่จะมาในอนคต

 

อื่นๆ

เมนู