ไผ่น้อย เดอะ ซีรี่ย์ EP.5
ตอน รวมพลังพิชิตโควิด-19

ปิยณัฐ กองแก้ว

      “ ไผ่น้อย ” เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากที่ได้มีการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในครั้งใหม่นี้ เป็นการแพร่ระบาดที่รุนแรงและทวีคูณมากว่าครั้งก่อน ๆ พวกเรา U2T จึงได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนในการระบาดครั้งใหม่นี้ เพื่อมิให้เกิดการสูญเสีย

      บ้านไผ่น้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอนำ “รวมพลังพิชิตโควิด-19” ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในครั้งใหม่นั้นทางรัฐบาลได้จัดหาวัคซีนให้กับประชาชน แต่ถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น มีการกลายพันธุ์ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และวัคซีนบางตัวอาจเอาไม่อยู่ ดังนั้น เราควรที่จะป้องกันต้นเองและชุมชนถึงแม้จะฉีดวัคซันแล้วก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดที่ร้ายแรงกว่าเดิม ทาง U2T ได้เข้าไปในชุมชน สอนวิธีป้องกัน การทำอุปกรณ์กรป้องการการระบาด เพื่อให้ชุมชนนั้น ๆ สามารถดูแลกันและกันได้อย่างทั่วถึง

     ทั้งนี้ก็ยังวางใจไม่ได้จนกว่าจะไม่เกิดการระบาดอีกครั้ง จึงควรป้องกันตัวเองให้ดีที่สุด การทำงานเหล่านี้ต้องอาศัยคนในชุมชน ผู้นำชุมชนคอยกำชับ ใส่แมส ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลัง จากการไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีคนมาก เพื่อป้องกันตัวเอง และคนรอบข้าง ด้วยความห่วงใยจาก U2T

 

อื่นๆ

เมนู