ใส่ใจโควิค-19

 

ชาวบ้านตำบลทุ่งวังในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด 19 ในรอบที่ 3 ตำบลทุ่งวังได้มีการป้องกันระวังภัยโดยการตั้งจุดคัดกรอกตรวจวัดคนที่เข้าออกในแต่ละหมู่บ้านอย่างเข่งขัดเพราะรอบนี้มีการระบาดอย่างหนักทั่วประเทศ เพื่อที่จะป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด 19  ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ชาวบ้านไม่ได้ออกไปพบปะผู้คนมากเท่าไหร่ ส่วนมากออกไปทำการเกษตร เพื่อเลี้ยงครอบครัวตัวเอง อาจไปตลาดบางในบางครั้งบางคา ทั้งนี้ยังได้รับความรู้และการเฝ้าระวังตนเองจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งวังให้คำแนะนำแก่ชาวบ้าน เรื่องการใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ และเฝ้าเช็คอาการอย่างละเอียด ชาวบ้านในตำบลทุ่งวังส่วนใหญ่ตามติดกระข่าวการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 อยู่แล้วให้ความสำคัญกับโรคนี้มาก เพราะคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ทั้งนี้ยังมีการรับมือและประเมินตนเองเบื้องต้นว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ และในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมคนส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดมากสุดเนื่องด้วยสถานณะการโควิด-19 ทำให้คนตกงานเป็นจำนวนมากและเดินทางกลับภูมิลำเนาค่อยเช็คคนที่เดินมาจากพื้นที่เสี่ยง ถ้าเกิดมีคนกลับอาศัยอยู่ที่บ้านตัวเอง ต้องมีการกักตัว 14 วัน ตามมารตการของภาครัฐ ในปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายไปทั่วจากการไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องมีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก เช่น ในพื้นที่สถานศึกษา ตลาด เป็นต้น จึงมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก และมีการรอรับวัคชีนจากภาครัฐ

 

 

อื่นๆ

เมนู