หากเทียบการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา การระบาดดในรอบนี้มีความรุนแรงกว่ามากรอบที่ผ่านๆ มา และสถานการณ์ในปัจจุบัน จังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ แล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะดีขี้น อย่างไรก็ตามเราควรที่จะหลีกเลี่ยงและป้องกันตัวเอง

     ในวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 เราได้มีการจัดกิจกรรมให้กับชุมชน มีวิทยากรมาให้ความรู้กับชาวบ้าน เช่ช ส่งเสริมสุขภาพให้กับชาวบ้านและ ทำน้ำยาล้างห้องน้ำ ให้ชาวบ้านรู้วัตถุดิบและขั้นตอนวิธีการทำน้ำยาล้างห้องน้ำ เพื่อนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย ช่วงเวลา 8.30 ชาวบ้านมารวมกันที่นัดหมายไว้ พวกเราทำการแจกแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย เวลา 9.30 น. มีวิทยากร ส่งเสริมาพมาสอนวิธีการออกกำลังกายแบบง่ายๆที่บ้านไม่ต้องออกไปข้างนอก ผมก็ทำตาม แต่มีบางท่าผมยังทำไม่ได้เลย แต่คุณลุง คุณป้าทำได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะท่า พับขาข้างหนึ่งเอาไว้ข้างล่างแล้วอีกข้างให้เหยียดตรง แล้วเอาเมื่อไปแตะปลายเท้า ท่านี้ผมทรมานมาก ในตอนที่ออกกำลังกายผมก็มีความสุขเพราะได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนนี่ก็เป็ยส่วนหนึ่งของการที่มีสุขภาพที่ดี การที่จะมีสุขาพที่ดีนั้น ต้องดีทั้งร่างกายและจิตใจ เวลา 10.30 ก็มีวิทยากรมาช่วยสอบวิธีการทำน้ำยาล้างห้องน้ำและผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยชาวบ้านทำทุกคนต่างช่วยกันทำ โดยการทำจะแบ่งกันเป็น 2 กลุ่ม ผมอยู่กลุ่มที่ 2 ผมคอบเป็นลูกมือให้กับชาวบ้าน พวกเราก็ทำแข่งกัน ผลปรากฎว่า กลุ่มที่ 1 ทำเสร็จก่อน เวลา 11.45 พวกเราทำการแจกแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย เพื่อที่จะให้ชาวบ้านแยกย้ายกันกลับบ้าน

     จากที่เราได้ไปจัดกิจกรรมนั้น ไม่ได้ให้ความรู้กับชาวบ้านเพียงอย่างเดียว เรายังได้ความรู้เพิ่มเติมอีกด้วยและยังได้สุขภาพร่างกายที่ดีที่ตามมา การที่เราจัดกิจกรรมขึ้นแบบนี้เพื่อให้ความรู้ชาวบ้านเพื่อนำไปต่อยอดทำเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลัก ทำให้มีรายได้ในครัวเรือน

 

    

อื่นๆ

เมนู