จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระรอกนี้ มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว มีอัตราผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน มีการปิดเมือง ปิดประเทศ และสถานที่ท่องที่ยวต่างๆ เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในหลายๆธุรกิจได้รับผมกระทบเป็นจำนวนมาก บ้างเลิกจ้าง บ้างปิดตัวลง

   จากชุมชนที่คลึกคลื้น ตอนนี้แทบจะร้างผู้คน คนที่ไม่จำเป็นก็ไม่ออกนอกบ้าน ผู้คนหันมาดูแลตัวเพื่อที่จะให้ห่างจากการติดเชื้อ มีการปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ กับตนเองและผู้อื่นถึงแม้ COVID-19 จะเป็นโรคที่ไม่รุนแรงถึงแก่ชีวิตทุกคนก็ตาม แต่มีการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็วทำให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวลไปทั่ว และผู้คนจะมีวิธีการเปลี่ยนการใช้ชีวิต เช่น ไม่อยู่ในคนพุกพล่าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานที่ต่างๆ ติดตามข่าวเพื่ออัพเดทสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 และยังมีการปรับเปลี่ยนในการกินร้อน ช้อนกลาง มีช้อนเป็นของตัวเองเพื่อลดสัมผัสช้อนร่วมกัน

   และสุดท้ายนี้เราจะผ่านมันไปด้วยกัน คอยรับมือกับมันอย่างมีสติ ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต หมั่นดูแลตตัวเองรู้จักป้องกัน และถ้าไม่จำเป็น  ก็งดไปพื้นที่สุ่มเสี่ยง และติดตามมข่าวสารบ่อยๆ

                   

อื่นๆ

เมนู