ชนาธิป จันทนชาติ

ตำบลทุ่งวังได้ทำตามมาตรการ การแพร่ระบายของเชื้อไวรัสของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเรียนการสอนทางออไลน์ ทางผู้จ้างงานได้ทราบมาตรการคายล็อกและอาจมีการเปิดการเรียนการสอนเป็นแบบปกติแล้ว จึงได้มีการ ลงพื้นที่ทำจิตอาสาสำหรับการเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ และมอบอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการเรียนการสอนให้ทางโรงเรียนบ้านหนองครก โดยมี คณบดี อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้จ้างงานและ ประชาชนที่มาร่วมในการทำจิตอาสา

การลงพื้นที่ในการทำจิตอาสาที่ โรงเรียนบ้านหนองครกได้มีบุคลากรและประชาชนในพื้นที่เข้ามาทำจิตอาสาเช่นเดี้ยวกัน ทำให้การทำจิตอาสาสามารถทำได้ทั่วพื้นที่ของโรงเรียนซึ่งทางประชนได้นำเครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการทำจิตอาสา เช่น เครื่องตดหญ้า มีด ไม้กวาด ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก

การลงพื้นที่ทำจิตอาสาเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนบ้านหนองครก ได้สำเร็จไปได้อย่างดี และพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ของน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองครก

🌾 SC02 – จิตอาสา “รวมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” Ep.09 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู