>Ep1
บ้านสนวนนอกถือว่ายังเป็นชุมชนโบราณที่ยังคงดำรงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและรับจ้างทั่วไป ใช้ภาษาพื้นถิ่นแขม(เขมร) และสืบสานการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ้าไหมลายดั้งเดิมที่ตกทอดกันมาแต่โบราณ คือ “ผ้าไหมหางกระรอก”
ปัจจุบันบ้านสนวนนอกหมู่บ้านที่ยังคงเอกลักษณ์ความโบราณอยู่ได้เปิดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวผ้าไหม สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนบุรีรัมย์เป็นต้องแวะเข้ามาเยี่ยมชมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้า ตลอดจนเที่ยวชมหมู่บ้านสนวนนอก ทำให้ผ้าไหมสนวนนนอกมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ชาวบ้านได้มีการทอผ้าออกมาหลายแบบนอกจากผ้าไหมหางกระรอกที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วยังมี เช่น ผ้าซิ่น ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า(ไหม) ผ้าขาวม้า(ฝ้าย) ผ้าพันคอ เป็นต้น ราคาผ้าไหมในปัจจุบันมีราคาดี ชาวบ้านในบ้านสนวนนอกรวมไปถึงหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลสนวนได้มีการหันมาทำผ้าไหมกันมากขึ้นหลังจากการทำไร่ทำนาเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว แต่กว่าจะได้มาซึ่งผ้าไหมสวยๆที่ให้เราเชยชมและให้สวมใส่กันนั้นมีหลายขั้นตอนมากๆเลยทีเดียวครับ… ซึ่งในการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ว่าด้วยหัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท “ผ้าไหม” ไปเรียนรู้ขั้นตอนกับแม่ๆที่หมู่บ้านสนวนนอกกันเลยครับ #หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมสนวนนอก

>> กว่าจะมาเป็นผ้าไหม
1.การเลี้ยงไหม เวลาเลี้ยงประมาณ 3 วัน นอน 11/2 วัน ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 6 – 7 วัน ไหมจะสุกทำรัง


2.การสาวไหม
คือ การต้มรังไหม มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้กาวไหมอ่อนตัวแล้วจะดึงเอาเส้นใยออกจากรังไหมได้ง่ายขึ้น เส้นใยสามารถคลายตัวออกอย่างเป็นระเบียบ และสางหาเงื่อนได้สะดวก


3.การกรอไหม เป็นการนำเส้นไหมที่ย้อมแห้งดีแล้วมาปั่นเก็บไว้ อุปกรณ์ประกอบด้วย เครื่องกรอไหม ในกรอขนาดต่างๆหรือจักกวัดไหมและระวิง

4.การฟอกไหม คือ การทำความสะอาดเส้นใยไหมด้วยการกำจัดส่วนของ sericin ที่มีลักษณะเป็นสารสีเหลืองทึบหรือมีสีขาว (ไหมดิบมีทั้งสีเหลือง และสีขาวขึ้นกับสายพันธ์) ออกจากเส้นใยไหมเพื่อการเตรียมเส้นใยไหมก่อนที่จำนำมาย้อมสีต่างๆ
5.การย้อมสี
-การย้อมสีจากธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่ได้มาจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น เปลือก ใบ ผล ลำต้น แก่น และรากไม้ ซึ่งจะมีกรรมวิธีในการเตรียมน้ำย้อมสีและวิธีการย้อมสีที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและส่วนที่นำมาใช้ในการย้อมสี
-สีสังเคราะห์หรือสีเคมี สามารถนำสีเหล่านั้นมาผสมให้ได้สีตามที่ต้องการและปรับระดับความเข้มของสีได้ วิธีการย้อมทำได้ง่ายและสะดวก สีที่ย้อมได้จะมีความสดสวยและมีความทนทานของสีดี
# วีดีโอการฟอกไหม และการย้อมไหมจากสีธรรมชาติบ้านสนวนนอก (คลิก)
6.การทอผ้าไหม>>>Ep2.

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู