1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 – การลงพื้นที่ปฎิบัติงาน การย้อมไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ บ้านสนวนใน ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรีมย์

SC03 – การลงพื้นที่ปฎิบัติงาน การย้อมไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ บ้านสนวนใน ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรีมย์

การลงปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤษภาคม ได้รับหน้าที่ในการย้อมสีไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ โดยก่อนการลงพื้นที่ได้มีการประชุมผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet เพื่อตกลงการลงพื้นที่ โดยแบ่งการลงพื้นที่ได้เป็น 6 กลุ่มได้แก่ บ้านสนวนนอก 2 กลุ่ม บ้านสนวนใน 2 กลุ่ม บ้านแซะซอ 1 กลุ่มและบ้านจบก 1 กลุ่ม หลังจากตกลงการปฏิบัติงานได้แล้ว มีการนัดประชุมอีกครั้งเพื่อรับอุปกรณ์ในการทำงาน ประกอบด้วย เปลือกไม้มะพูด ( ใช้ในการย้อม ) เส้นไหมสำเร็จรูป ซันไลต์ เกลือ สารส้ม สบู่ จุนสี โซดาแอส ก่อนการลงพื้นที่ อาจาร์ย อุกฤษฎ์ นาจำปา ได้ทำการอบรมขั้นตอนการทำงานก่อนการลงพื้นที่จริง เพื่อทำความเข้าใจ ทั้งการฟอกขาวไหม และการย้อมสีไหมจากสีธรรมชาติ

         

          
การลงพื้นที่ในกลุ่มของบ้านสนวนใน หมู่ 3
ก่อนเริ่มขั้นตอนการฟอกขาวไหม ได้มีการเตรียมอุปกรณ์การฟอก น้ำสะอาด น้ำสะอาด สบู่ ซันไลต์ ด่าง เส้นไหม
– จากนั้นนำน้ำไปต้มและใส่สบู่ซอยเล็กๆ ซันไลต์ และด่างลงไป คนให้ทั่ว รอน้ำต้มให้เดือด
– นำเส้นไหมลงไปต้ม ใช้เวลาในการต้มประมาณ 30 – 40 นาที
– จากนั้นนำไปล้างด้วยน้ำเย็นให้สะอาด
– นำเส้นไหมไปผึ่งและทำการกระตุกเส้นไหมและผึ่งไว้ให้แห้ง

               

             
ก่อนการย้อมสีไหม ได้มีการเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ น้ำย้อมโดยใช้เปลือกไม้มะพูดนำไปต้มไว้ก่อนเป็นเวลา 2 วัน ขี้เถ้ากล้วยกรองเอาแค่น้ำ น้ำสนิม ( จากแผ่นสังกะสี ) น้ำจากแก่นต้นเค จุนสี สารส้ม เกลือ
– นำน้ำย้อมที่ต้มจากเปลือกไม้มะพูด มากรองเอาน้ำมาต้ม
– ใส่เกลือ ซอยสารส้มใส่ไปในน้ำแล้วคนให้ทั่ว รอน้ำเดือด
– นำเส้นไหมที่ฟอกขาวไหมแล้ว นำมาต้มประมาน 30 นาที และคอยพลิกเส้นไหม
– ถ้าเกิดเส้นไหมมีสีที่อ่อนไป ให้นำเส้นไหมขึ้น ละนำน้ำสนิมและจุนสีลงใส่ไปในน้ำย้อม คนให้ทั่วแล้วค่อยนำเส้นไหมลงมาต้มใหม่อีกรอบ
– ถ้าเส้นไหมมีสีที่เข้มเกินไป ให้ใส่สารส้มลงไปแทน
– หลังจากย้อมเสร็จ นำเส้นไหมไปล้างด้วยน้ำสะอาด ล้างจนน้ำใส
– นำเส้นไหมไปผึ่งและทำการกระตุกเส้นไหมและผึ่งไว้ให้แห้ง

           

            

             

         

SC03 เดือนพฤษภาคม บ้านสนวนใน หมู่3 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ – YouTube

อื่นๆ

เมนู