1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปกิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)

SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปกิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)

ข้าพเจ้า นายศุภวิชญ์ นะรินรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนพฤษภาคมนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปถ่ายวิดิโอและรูปภาพ เพื่อนำมารวบรวมในการตัดต่อเป็นคลิปวิดิโอในการปฎิบัติงานในเดือนพฤษภาคมนี้ของหมู่ 3 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้ในการตัดต่อเป็นคลิปต่อไป

อื่นๆ

เมนู