การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมลายตำบลแบบบูรณาการของนายโกศล กึมรัมย์ (ประชาชน)

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากอาจารย์อุกฤษณ์ นามจำปาหัวหน้าโครงการ ให้รับผิดชอบในพื้นที่หมู่ 3 บ้านสนวนใน ในการพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าไหมให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าไหมมีคุณภาพและมีราคามากยิ่งขึ้น

         

           

อัตราส่วน ผ้า 3 ขีด / น้ำ 1 ลิตร / น้ำยา 40 cc

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

1 เทน้ำใส่ภาชนะ

2 ตัวน้ำยาตามอัตราส่วน

3 ใส่ผ้าแช่ 10-15 นาที

4 ยกตากพอหมาดๆ

5 รีด (ข้อแนะนำ ควรรีดตามความยาวของผ้า)

         

         

           

           

อื่นๆ

เมนู