การจัดแสดงสินค้าภายในตำบลโคกเหล็ก

จิราภา  กัณหา

ถนนคนเดินเซราะกราว  ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของบุรีรัมย์ เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด จัดขึ้นเพื่อให้ถนนคนเดินแห่งนี้ เป็นลานบ้าน ลานวัฒนธรรม เป็นแหล่งให้ ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาพบปะกัน นำสินค้าผลผลิตในชุมชนมาจำหน่าย นำศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามและน่าสนใจของแต่ละอำเภอ มาแสดง นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาสาธิตให้ผู้ร่วมเที่ยวชมงานได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

วันนี้ (11 ธันวาคม 2564) ทีมทำงานและคณะคณาจารย์ได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดออกบูธโชว์สินค้าที่ทางตำบลโคกเหล็กมี อาทิ ขนมไทย น้ำสมุนไพร ไส้กรอกอิสาน ผักปลอดสารพิษ ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ พวงกุญแจ และอี่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ยังมีคณะแสดงกันตรึมโบราณ ของบ้านหว้า หมู่ 2 ของตำบลโคกเหล็กซึ่งเป็นการจัดแสดงการสาธิต และจัดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาต่างๆ ของฝากของที่ระลึก อาหารปรุงสำเร็จ ตลาดสีเขียว สินค้าเบ็ดเตล็ด และชมการแสดง ศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในตำบลโคกเหล็ก ในการจัดงานครั้งนี้ทางทีมทำงานพยายามค้นหาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงตำบลให้ได้มากสุด เช่น ยางมัดผมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับลูกหว้าของบ้านหว้า หมู๋ 2 หรือจะเป็นผ้าไหมที่มีลายเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงภูมิปัญญาชาวบ้าน และในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ที่อำนวยสถานที่จัดงานให้งานจัดออกมาอย่างสมบูรณ์แบบและดีที่สุด

การจัดงานในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนในทุก ๆ งานเสมอมาและในการจัดโชว์สินค้าที่โดนเด่นภายในตำบลโคกเหล็กครั้งนี้ทางทีมทำงานต้องการประกาศประชาสัมพันธ์สินค้าที่ดีและมีคุณภาพที่ชาวบ้านมีจำหน่ายรวมไปถึงของใช้ต่างที่ทำด้วยความประณีตทุกขั้นตอน เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

อื่นๆ

เมนู