ชีวิตเรียบง่ายสุดสบายที่โคกเหล็ก

                                                  ณัชชา สมพริ้ง

            วันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เริ่มลงทำงานในตำบลโคกเหล็ก ฉันได้สัมผัสถึงความรู้สึกแรก ว่าได้รับความเป็นมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนร่วมงานและจากชาวบ้านในตำบลโคกเหล็ก ผู้คนในตำบลนี้มีความเป็นกันเองและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างมาก ซึ่งชาวบ้านในตำบลใช้ชีวิตแบบวิถีชุมชนและมีการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ อยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข

ฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ทำงานในโครงการนี้ซึ่งได้ทำงานใกล้บ้านตัวเองและเป็นงานที่ได้ลงไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน ฉันได้เห็นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพของคนในชุมชน เช่น การทอผ้า ทำการเกษตร เลี้ยงวัวควาย  ทุกคนในชุมชนดูมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบวิถีชุมชน และเกือบทุกหลังคาเรือนที่นั้นจะมีการจับกลุ่มกันทำผ้าไหมซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้สูงวัยที่ว่างงาน จากการพูดคุยชาวบ้านจะนิยมทำผ้าไหมเพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานไว้ใช้ประกอบพิธีต่างๆเช่น งานมงคล ใช้ตอนรับแขกบ้านแขกเมือง และใช้นำไปตัดชุดผ้าไหมสวยๆ จากที่ฉันได้ลงทำงานฉันได้เห็นความตั้งใจในการผลิตผ้าไหมของคนในชุมชนเป็นอย่างมากซึ่งค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอสมควรและมีหลายขั้นตอน แต่ชาวบ้านที่นี้ดูมีความตั้งใจและมีความสุขที่ได้เห็นผลงานของตัวเอง ฉันจึงได้ข้อคิดให้ตัวเองว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ไกลความสำเร็จสักแค่ไหนหากเราทำด้วยใจยังไงเราก็จะประสบความสำเร็จ และอีกความประทับใจในตำบลนี้คือชาวบ้านที่นี้มีน้ำใจในการแบ่งปันจากผลิตผลของตัวเองให้แขกที่มาเยี่ยมเยือน

ท้ายนี้การทำงานลงชุมชนทำให้ฉันได้รู้จักกับชาวตำบลโคกเหล็กอีกมากมายและได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนการใช้ชีวิตของคนในชุมชน ได้มาสัมผัสความน่ารักและความเป็นกันเอง และฉันหวังว่าตลอดการทำงานฉันจะมีความสุขและสนุกสนานกับการทำงานในพื้นที่ในตำบลโคกเหล็ก

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู