มาตรการควบคุมโควิดของโคกเหล็ก

ฐานิดา  จะริตรัมย์

                     สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลับมาอยู่ในสภาวะน่าวิตกอีกครั้ง ทำให้ดิฉันต้องอยู่จุดที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้ ทำให้ทางตำบลโคกเหล็กของดิฉันต้องรับมือสถานการณ์นี้อีกครั้ง การใช้ชีวิตไม่ต่างจากปีที่แล้วมากนัก

เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนแห่งเทศกาลสงกรานต์หรือเป็นปีใหม่ไทยเป็นวันหยุดยาว ทุกคนที่ไปทำงานต่างจังหวัดล้วนแล้วแต่อยากกลับบ้านมาอยู่กับครอบครัว แต่ก็เป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นระลอกใหม่ ในตำบลโคกเหล็กของดิฉันจึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสเข้าสู่ตำบล โดยการคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง และให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ในหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย ให้หลีกเลี่ยงการพบปะ และสัมผัสกับบุคคลที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ จากต่างประเทศ จากประเทศเพื่อนบ้าน หรือมีการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง และบุคคลที่เป็นผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด-19 หรือไปร่วมอยู่ในสถานที่ที่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เหล่านี้จึงทำให้บางคนไม่ได้กลับบ้านอย่างที่หวังไว้ แต่บางครอบครัวก็ได้กลับมารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และใช้เวลาอยู่กับครอบครัวในวันหยุดยาว ซึ่งในหมู่บ้านของดิฉันก็ได้มีการทำบุญหมู่บ้านมีการผูกสายสิญจน์รอบหมู่บ้าน ทำบุญผ้าป่าเข้าวัด แต่ปีนี้ไม่ครึกครื้นมากนัก ในช่วงที่มีไวรัสกำลังระบาดทำให้ดิฉันต้องอยู่บ้านเพื่อปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐดังกล่าวข้างต้น ดิฉันจึงใช้เวลานี้เพื่อทำความสะอาดบ้าน จัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดิฉันก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว รดน้ำดำหัวปู่และยายและขอพรผู้ใหญ่เพื่อเป็นมงคลแก่ตัวเองในการใช้ชีวิต ได้พบปะกับญาติๆ และได้รับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นช่วงเวลาที่ทุกครอบครัวจะใช้เวลาร่วมกันในวันหยุดยาวนี้

การใช้ชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้อาจจะทำให้เราไม่ได้ออกไปท่องเที่ยวข้างนอกแต่ว่าการอยู่บ้านก็เป็นการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมากขึ้นได้ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาในชีวิต ทำให้เราได้อยู่กับตัวเองและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ได้

 

อื่นๆ

เมนู