แพะสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจของชาวโคกเหล็ก

                                                                                                                                          น้ำฝน กุมรัมย์

แพะ” เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงทั่วไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต่ปัจจุบัน การผลิตแพะในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  ปัจจุบันมีเกษตรกรในชุมชุมโคกเหล็กเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริม ในชุมชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกปี

ฉันได้ไปสำรวจเกษตรกรในชุมชนหมู่.11 ได้เห็นการเลี้ยงสัตว์นอกจากวัวและควายแล้ว เกษตรกรมีความน่าสนใจในการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม และอาจสามารถพัฒนาเป็นอาชีพหลักได้คือ การเลี้ยงแพะ คุณลุงเจ้าของแพะเล่าว่า ลักษณะการเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นการต้อนเลี้ยงแบบไล่ทุ่งแพะเนื้อพันธุ์ลูกผสมในพื้นที่ว่างเปล่า เมื่อมีความต้องการใช้เงิน ก็จะแจ้งให้พ่อค้ามารับซื้อแพะในราคาที่ถูกกำหนดโดยพ่อค้า (50-60 บาท ต่อกิโลกรัม) การอาหารแพะ ส่วนใหญ่ให้ใบกระถินซึ่งมีโปรตีนสูงและสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นใช้เลี้ยงแพะ นอกจากใบกระถินแล้วยังมีหญ้าใบไม้ที่หาได้ง่ายมากๆ และคุณลุงยังให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงฟาร์มให้ปลอดโรค ทำความสะอาดฟาร์มเป็นประจำทำให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการเกิดโรคในแพะรายได้การขายแพะต่อครั้งก็เพิ่มเป็นเกือบ 2 หมื่นบาท นอกจากแพะที่ขายเป็นตัวแล้ว

นับได้ว่าแพะเป็นอาชีพที่หารายได้ได้อีกทางหนึ่งนอกจากนี้แพะตัวเมียจะเก็บไว้ขยายพันธุ์ เกษตรกรมีแม่พันธุ์นับสิบตัว “มูลแพะ” ยังเป็นอีกส่วนที่สร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงนำไปทำปุ๋ยขายได้อีกด้วย อนาคตอาจเป็นสัตว์เศรษกิจของชาวชุมชนได้อย่างเพิ่มขึ้น

     

อื่นๆ

เมนู