ไก่ไข่เลี้ยงง่ายรายได้ดีของชาวตำบลโคกเหล็ก

                                                                                                                                                         น้ำฝน กุมรัมย์

การเลี้ยงไก่ไข่ ถือว่าเป็นอาชีพที่มีชาวบ้านให้ความสนใจในปัจจุบัน เนื่องจากไก่ไข่เลี้ยงไม่ยากต้องการพื้นที่เลี้ยงน้อย  มีความสะดวกทั้งทางด้านการจัดหาลูกไก่ อาหาร  อุปกรณ์การให้อาหารและน้ำ วัคซีนและยารักษาโรค นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงพันธุ์ไก่ไข่จากพันธุ์แท้เป็นไก่ผสมที่ให้ผลผลิตสุงกว่าพันธุ์แท้

คุณคชาภรณ์ แก้วปัญญา อยู่บ้านถนนหมู่ที่ 4 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ โดยยึดการเลี้ยงให้ไก่มีพื้นที่ว่าง พวกธัญพืชที่ได้จากการปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีมาให้ไก่กิน ทำให้ไข่ที่ได้มีคุณภาพสามารถจำหน่ายได้ราคาดี ตลาดมีความต้องการจนสินค้ามีไม่พอจำหน่ายเลยทีเดียว ขั้นตอนการเลี้ยงไก่ให้ได้ไข่ที่ดีมีคุณภาพนั้น คุณคชาภรณ์ สร้างโรงเรือนให้เป็นลักษณะปลอดโปร่งระบายอากาศได้ดี พร้อมทั้งมีหลังคาสำหรับเป็นที่หลบฝนให้กับไก่ โดยภายในโรงเรือนจะมีตะกร้าใส่ฟางไว้สำหรับให้ไก่วางไข่เป็นที่ พอช่วงเวลาเที่ยงก็จะเข้าไปเก็บไข่ภายในเล้าออกมาใส่แพ็กนำส่งลูกค้า ส่วนเรื่องของการดูแลรักษาโรคมีการนำสมุนไพรมาใช้ เช่น ช่วงที่อากาศมีการเปลี่ยนแปลงจะหาฟ้าทลายโจรมาให้ไก่กิน  ด้านการตลาดที่จำหน่ายไข่ไก่ มีลูกค้ามารับซื้อถึงหน้าฟาร์ม และส่งให้ลูกค้าในชุมชนเป็นส่วนมาก ซึ่งตั้งแต่ทำมาหลายปีสินค้าก็ยังมีไม่พอส่ง เพราะจำนวนความต้องการมีมากกว่ากำลังการผลิต ดังนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าไข่ที่ออกไปถึงมือเป็นไข่ที่มีความสดใหม่เสมอ

สำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ คุณคชาภรณ์ แนะนำว่า การมีใจรักอยากที่จะทำบางครั้งยังไม่เพียงพอ สิ่งที่ต้องมีคือเรื่องของความอดทน เพราะในช่วงที่เริ่มทำอย่างจริงจังอาจจะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยในการปรับตัว แต่เมื่อมีความชำนาญและเรียนรู้ไปกับสิ่งที่ทำก็จะช่วยให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างแน่นอน

                          

 

อื่นๆ

เมนู