ออเดอร์ ออนไลน์ในชุมชนโคกเหล็ก

วุฒินันท์ แจ่มสิริกุล

                        การขายของในช่องทางเดียวในปัจจุบันนี้ ค่อนข้างจะลำบากเพราะมีการระบาดของโรค COVID-19 จึงทำให้คนในจำนวนมากไม่ค่อยกล้าออกไปจับจ่ายซื้อของหรือมีคนที่ออกมาซื้อของน้อยลง จึงทำในการขายในช่องทางเดียวมีลูกค้าที่ลดลงจึงทำให้พ่อค้าแม่ค้าได้รับผลกระทบมากมาย หลายๆร้านมีการปิดตัวลงเนื่องจากรายรับไม่พอจึงทำให้คนในจำนวนมากไม่ค่อยกล้าออกไปจับจ่ายซื้อของหรือมีคนที่ออกมาซื้อของน้อยลง จึงทำในการขายในช่องทางเดียวมีลูกค้าที่ลดลงจึงทำให้พ่อค้าแม่ค้าได้รับผลกระทบมากมาย หลายๆร้านมีการปิดตัวลงเนื่องจากรายรับไม่พอ

ในสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยเรานั้นมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงทำให้พ่อค้าแม่ค้าส่วนมากต้องพบปัญหาเกี่ยวกับการขายของเพราะการระบาด COVID-19 จึงทำให้ผู้คนที่จะมาซื้อของลดลงเนื่องจากกลัวการติดเชื้อจึงทำให้พ่อค้าแม่ค้า มีลูกค้าที่ลดลงยอดในการขายที่ลดลงจากเดิมค่อนข้างมาก ทุกวันนี้การมีช่องทางขายของเพียงช่องทางเดียวอาจจะไม่เพียงพอ เพราะผู้บริโภคหรือลูกค้ามีความชื่นชอบและมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในแต่ละช่องทางไม่เหมือนกัน ร้านค้าทุกวันนี้จึงต้องมีแพลตฟอร์มที่หลากหลายและครอบคลุม สามารถรับออเดอร์จากหลายช่องทาง หากเรามีช่องทางในการขายตรงเพียงอย่างเดียว เราควรหาช่องทางในการขายเพิ่มเติม เช่น ช่องทาง Facebook,Line,Instagram และอื่นๆ ถึงแม้การขายในช่องทางออนไลน์จะมีมานานแล้ว แต่คนในเขตพื้นในชนบทยังไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักจึงอยากให้คนในเขตชนบทเพิ่มช่องทางในการขายเพิ่มมากขึ้น

การขายของออนไลน์อาจจะช่วยในการขายของที่ดีขึ้นจากเดิมไม่มากก็น้อยและยังช่วยในการที่ต้องเสี่ยงจากการรับเชื้อ COVID-19 โดยตรงลดลงจากเดิมที่ต้องออกไปซื้อของเองที่ตลาดหรือขายของเองที่ตลาด ที่ต้องพบผู้คนมากที่มีความเสี่ยงมาก การขายออนไลน์จึงช่วยในระดับหนึ่ง เช่น การขายใน Facebook,Line,Instagram จะมีทั้งเพื่อนและลูกค้าทั้งใหม่และเก่ามากมาย

           

อื่นๆ

เมนู