ของแทนน้ำใจ

จิราภา กัณหา

          ตำบลโคกเหล็กเป็นตำบลขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ถึง 12 หมู่บ้าน  มีทั้งหมด 1,237 หลังคาเรือน จำนวนประชาของตำบลนี้ก็มากด้วยเช่น ซึ่งในสถาการณ์ในช่วงนี้ ที่มีโรคโควิด-19 ระบาดหนัก ประชาชนที่เดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดต่างพร้อมใจกันเดินทางกลับภูมิลำเนาของตน เพื่อหวังมาพึ่งใบบุญของบ้านเกิดใช้มีชีวิตรอดปลอดภัยจากโรค และทางจังหวัดที่ได้เล็งเห็นถึงความทุกข์ยากและความเสี่ยงในการแพร่ระบาดระหว่างการเดินทางกลับมา จึงมีนโยบาย “อุ้มลูกหลานเซราะกราวกลับบ้าน” ซึ่งรูปแบบการให้บริการ ประกอบด้วย การรับกลับบ้านด้วยรถบริการทางการแพทย์ จัดหาโรงพยาบาลสนามโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

          สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ภายในตำบลโคกเหล็กมีจุดกักตัวและศูนย์พักคอยทั้งหมด 3 จุด เป็นบริเวณวัดทั้ง 3 แห่ง ซึ่งในแต่ละแห่งจะมีผู้ที่คอยเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วยคณะท่านผู้นำต่าง ๆ  อสม. และผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นมือเข้ามาช่วยเฝ้าและสังเกต เป็นการเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือบางท่านอาจจะใช้เวลาว่างมาร่วมด้วยก็ได้ โดยมีการแบ่งเป็นเวร ผู้หญิงจะเฝ้าในเวลากลางวัน ส่วนผู้ชายจะเฝ้าในเวลากลางคืนเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของบุคคลากรเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทุกท่านที่มีต่องานอย่างมุ่งมั่น โดยในละจุดจะมีผู้ที่กักอยู่จะต้องได้รับการกักตัวจนครบ 14 ตามกำหนดเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและไม่นำเชื้อเข้ามาแพร่ภายในครอบครัวและชุมชนต่อไป ในส่วนคนที่พบว่าตนเองติดเชื้อแล้วจะส่งตัวไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลห้วยราชต่อไป  ทางทีมงานของเราได้มองเห็นถึงความเสียสละของทุกท่านที่มีต่องานนี้ จึงนำของแทนน้ำใจมอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยประกอบไปด้วย น้ำเปล่า น้ำอัดลม กาแฟ และขนมเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นคำขอบคุณที่ท่านได้ทำเพื่อสังคมและคนในตำบลโคกเหล็ก

            การเสียสละเวลาของทุกท่านไม่ใช่เพียงคำว่าหน้าที่เท่านั้นแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งในการปกป้องคนภายในชุมชน ไม่เพียงเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ตนเองเท่านั้น แต่เป็นการทำเพื่อส่วนรวม เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน ซึ่งทีมงานของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนในสิ่งที่สามารถทำให้ได้และอยู่บนความเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่เสียสละเวลาส่วนตัวมาประจำอยู่ที่จุดกักตัว ณ บริเวณต่าง ๆ อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู