อสม.ซูเปอร์ฮีโร่ชุมชนโคกเหล็ก

                                                                                                                                                                                                                    น้ำฝน กุมรัมย์

ก่อนเกิดการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 หลายคน ไม่รู้จักว่า “อสม.สาธารณสุขหมู่บ้าน”  นั้นคือใคร แต่หลังจากที่การระบาดในประเทศเริ่มอยู่ในจุดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อชะลอตัวขึ้น ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ตลอดจนข่าวสารที่เผยแพร่บทบาท ของอสม.ในพื้นที่ต่างๆ ว่าได้ทำหน้าที่”ด่านหน้า” ผู้เสียสละ เพราะเผชิญกับความเสี่ยงในการติดเเชื้อโควิด 19 เนื่องจาก ต้องทำหน้าที่เคาะประตูบ้าน ทุกหลังคาเรือนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ฉันและทีมทำงานได้ลงพื้นที่มอบของที่จำเป็นต่อการอยู่เวรให้อสม.ผู้นำชุมชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกท่าน ฉันได้สอบถามนางยุพิน กุมรัมย์ เป็นอสม.อยู่ม.4 ของตำบลโคกเหล็ก บอกว่า ในสถานการณ์โควิด-19 ก็ต้องปรับเปลี่ยนการทำงาน อาจจะไม่ได้ลงพื้นที่อย่างในสถานการณ์ปกติ ก็ต้องมีการสื่อสารผ่านทางกลุ่มไลน์สำหรับอสม. และครอบครัวที่ดูแล เพื่อให้ความรู้ แนวทางการป้องกัน เพราะส่วนใหญ่มีผู้สูงอายุและคนพิการค่อนข้างเยอะ  จึงต้องคอยซักถามอยู่บ่อยๆ เพื่อเป็นผลสรุปของแต่ละเดือน  ซึ่งในตอนนี้พื้นที่ที่ดูแลพบคนเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงสูงจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน คนที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ต้องกักตัวอยู่ตามสถานที่ที่จัดให้เป็นเวลา14วัน โดยการผลัดเปลี่ยนเวรยามของอสม.และผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และมีการดำเนินงานมาตรการการคัดกรองคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงอย่างละเอียด ลดการติดเชื้อในเขตชุมชนได้ อสม. เพราะเราทำหน้าที่สัมผัสกับผู้คนเยอะ   อาจจะทำให้เกิดความกังวล แต่คนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงก็พร้อมให้ความร่วมมือ  ส่วนตัวแม้จะรู้สึกกลัวโรคโควิด-19 เหมือนกัน แต่ก็ยังคงต้องทำงานต่อไป เพราะ หมอ พยาบาล เองก็คงจะกลัวเหมือนกับเรา แต่เขาก็ยังทำหน้าที่รักษาผู้ป่วย หากเราสามารถช่วยแบ่งเบาภาระได้ก็จะทำได้อย่างเต็มที่

อสม.และทุกฝ่ายทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้ทุกคนปลอดภัย ดังนั้นต่อให้รู้สึกเศร้าขนาดไหน แต่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กัน ทำหน้าที่ของตัวให้ดีที่สุด และผ่านวิกฤติโรคโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ อยากฝากให้ชาวบ้านตำบลโคกเหล็กใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง และไม่ประมาท โดยร่วมมือกัน เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ไม่ตื่นตระหนก ล้างมือบ่อยๆ สวมแมสตลอดเวลาเมื่อออกนอกสถานที่ต่างๆ เพื่อสุขภาพแข็งแรง ลดการติดเชื้อและอยู่อย่างมีความสุข

          

          

อื่นๆ

เมนู