ผลผลิตปลายฝนต้นหนาว

                                                                                         ณัชชา สมพริ้ง
           เดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนที่อยู่ช่วงปลายฝนตกหนาว และเป็นช่วงที่นาข้าวของชาวเกษตรตั้งท้อง ออกเมล็ดพันธ์รอเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นช่วงที่ท้องทุ่งดูสวยกับบรรยากาศเขียวขจีบวกกับสภาพอากาศที่กำลังจะเปลี่ยนฤดูซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวนาต้องออกมาดูนา ดูข้าวเป็นประจำ
           ช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะเป็นช่วงที่มีเทศกาลต่างๆในชุมชนตำบลโคกเหล็กของเรา เช่นพิธีแซนโฎนตาเป็นพิธีไหว้ผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งจะมี 1 ปีครั้งเป็นเทศกาลที่สำคัญมาก และอีกเทศกาลหนึ่งก็จะเป็นวันออกพรรษา ชาวบ้านในตำบลโคกเหล็กก็จะพากันทำบุญใหญ่ที่วัดถือว่าเป็นช่วงที่ลูกหลานจะพากันเดินทางมาร่วมทำบุญกับครอบครัวกันเป็นจำนวนมาก และช่วงออกพรรษาจะมีการทำกิจกรรมกวนข้าวทิพย์ ซึ่งจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ตั้งท้องใหม่ๆมาใช้ในการกวนข้าวทิพย์ ข้าวทิพย์ถือว่าเป็นขนมมงคลเพราะจะทำช่วงออกพรรษาเป็นขนมที่หากินยากพอสมควร และช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนรอคอยเพราะเป็นช่วงที่มีเทศกาลและมีกิจกรรมที่ได้พบปะกัน และเป็นช่วงที่ชาวเกษตรเตรียมตัวเก็บเกี่ยวผลผลิตนาข้าว
            และช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ก็เป็นช่วงที่จะเริ่มเข้าหน้าหนาวเต็มตัวชาวบ้านในตำบลโคกเหล็กก็ต่างพากันเตรียมตัวเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต ถือว่าเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ และฉันเองก็รอคอยช่วงบรรยากาศช่วงนี้เช่นเดียวกัน

 

อื่นๆ

เมนู