โคมไฟอัก

จิราภา  กัณหา

             อัก เป็นเครื่องคัดเส้นด้ายหรือเส้นไหม ทำด้วยไม้คล้ายหลอดด้ายเป็นไม้เนื้อแข็ง อาจจะทำ 4 ขา 6 ขา หรือ 8 ขา แต่ละขาห่างประมาณ 15 เซนติเมตร ก็ได้รูปทรงเป็นทรงกระบอก บางแห่งสานด้วยไม้ไผ่ มีรูตรงกลาง เพื่อสอดกับไม้คอนอัก อักใช้กรอด้ายจากระวิงให้เป็นระเบียบ ก่อนจะสาวเข้ากงเพื่อแยกเป็นปอยๆ และแยกเป็นไจๆ อัก สำหรับกวักด้ายออกจากกง เรียกว่า กวัก  ปลายทั้ง ๔ ด้านมีไม้ประกบสำหรับสวมรูเพื่อให้อักหนุน

              อัก เป็นอุปกรณ์สำหรับปั่นด้ายก็จริง แต่ด้วยลักษณะที่แตกต่างและแปลกตา รวมถึงมีรูตรงกลางเพื่อให้สามารถสอดไม้คอนได้ และยังเหมาะสำหรับใส่หลอดไฟได้พอดีอีกด้วย จึงทำให้คุณยายมนี เกิดความคิดสร้างสรรค์คือการนำดวงไฟมาแทรกไว้ตรงกลางและแขวนไว้บริเวณเสาหน้าบ้านให้ความสว่างในบริเวณหน้าบ้าน รวมถึงสามารถบ่งบอกได้อีกด้วยว่าเป็นบ้านที่ทอผ้าไหม เลี้ยงหม่อนไหม เพราะอักเป็นอุปกรณ์สำหรับทอผ้าโดยเฉพาะ คุณยายมนีเล่าว่า ที่เกิดไอเดียความคิดสร้างสรรค์นี้คิดท่านได้ไปต่างจังหวัดและได้เห็นโคมไฟที่แขวนในบริเวณหน้าของคนอื่น โดยเป็นการนำเอาไซดักปลามาทำเป็นโคมไฟ  คุณยายมนีจึงอยากนำอักที่ตนไม่ได้ใช้แล้วมาทำเป็นโคมไฟที่แขวนในบริเวณหน้าบ้านของตน เมื่อคุณยายได้นำโคมไฟที่ทำจากอักมาแขวนบริเวณเสาหน้าบ้านของตนแล้ว ทำให้บ้านของตนเป็นที่สะดุดตาและดึงความสนใจได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการประยุกต์วัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้ได้อย่างเหมาะและคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

             จากที่คุณยายมนีได้นำ อัก หรือ กวักที่เป็นอุปกรณ์สำหรับปั่นได้ออกจากกง ที่มีรูตรงกลางเพื่อสอดไม้คานได้มาทำเป็นโคมไฟไว้ในบริเวณหน้าบ้าน เป็นอักที่ไม่ได้ใช้ในการปั่นด้ายแล้วจึงนำมาแขวนประดับไว้บริเวณหน้า ซึ่งการนำอักมาทำเป็นไฟแล้วแขวนไว้หน้าบ้านนั้นเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงอาชีพทอผ้าไหมและวิถีชีวิตของตน และได้รับการชื่นชมและเสียงตอบรับที่ดีจากผู้คนที่พบเห็นและประทับใจ

อื่นๆ

เมนู