วัคซีนโควิด -19

จิราภา กัณหา

          การฉีดวัคซีน ได้รับการยืนยันแล้วว่าช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวัคซีนโควิด-19 เข้าสู่ร่างกายจะไปกระตุ้นระบบการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ร่างกายรู้จักเชื้อโควิด-19 เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายเม็ดเลือดขาวจะส่งภูมิคุ้มกันไปจัดการกับเชื้อได้ก่อนที่เราจะป่วยหนัก การฉีดวัคซีนโควิด-19 จึงเหมือนเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายพร้อมสู้กับเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะสู้ได้แค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกายแต่ละคน และต้องใช้เวลาระยะหนึ่งหลังฉีดวัคซีน ร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ และถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วแต่ก็ยังต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ควบคู่กันไปด้วย

          เมื่อวันที่ 27 พ.ค 64 ดิฉันและทีมงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอาสาธารณสุข (อสม.) ที่ตำบลโคกเหล็ก หมู่ 7  ได้เดินเคาะประตูบ้านแต่ละหลังเพื่อเชิญชวนให้ชาวบ้านทุกคนมาร่วมฉีดวัคซีน โดยได้อธิบายความรู้เกี่ยวกับวัคซีนที่จะได้รับรวมถึงประสิทธิภาพของวัคซีนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายเมื่อได้รับวัคซีนไปแล้ว สามารถลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ได้ดี และสามารถลดอัตราการตายจากโควิด-19 อีกด้วย ทั้งนี้ยังช่วยกันแจกแมส และใบความรู้ในการจัดการแมสที่ใช้แล้ว ได้สอนวิธีทิ้งแมสอย่างถูกต้องให้กับชาวบ้านภายในหมู่บ้าน และยังมีการทำความสะอาดบริเวณวัดทั้งหมด 3 แห่ง โรงเรียนวัดบ้านถนน-กระสัง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับให้บุคคลเข้าใช้พื้นที่ลดการสัมผัสความสี่ยงจากสถานที่ต่าง ๆ อีกด้วย โดยมี อสม.คอยจัดการเว้นระยะห่าง นำเจลแอลกอฮอล์ให้ทุกคนได้ล้างมือ เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรคด้านสาธารณสุขของชุมชน

            การเดินเคาะประตูบ้านของชาวบ้านภายในชุมชนถือเป็นเรื่องที่ดีและลดความเสี่ยงที่จะมีกรติดเชื้อได้  โดยได้เชิญชวนให้ชาวบ้านมาฉีดวัคซีนกันเยอะ ๆ ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดีจากชาวบ้านเพราะโรคโควิด-19 ถือเป็นโรคที่อุบัติใหม่ยังไม่มียารักษาได้ ชาวบ้านจึงต้องการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ภายในครอบครัวของตน และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่บ้านเกือบทุกหลังสนใจจะรับวัคซีน เพียงรอแค่วันนัด ชาวบ้านพร้อมจะไปฉีดวัคซีนทันที

 

อื่นๆ

เมนู