โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งค้นพบ โดยการแพร่ระบาดของโรคไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 จะแพร่กระจายผ่านปอยละอองเป็นหลัก ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อไอ จาม หรือหายใจออก ซึ่งอาจทำให้ติดเชื้อได้จากการหายใจเอาไวรัสเข้าสู่ร่างกาย เมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสแล้วมาสัมผัสตา จมูก หรือปากของตนเอง โดยอาการทั่วไปจะมีไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลีย และอาการที่พบไม่บ่อยนักคือ ปวดเหมื่อยเนื้อตัว เจ็บคอ ท้องเสีย ตาแดง ปวดศรีษะ สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส มีผื่นบนผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี
โดยเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2564 ได้ลงพื้นที่พร้อมกับ รพสต. อสม. และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านจะหลวย
ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมเป็นการเชิญชวนให้ชาวบ้าน หมู่ 3 บ้านจะหลวย ให้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้าน และเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2564 ได้ลงพื้นที่เชิญชวนชาวบ้านให้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ที่หมู่ 1 บ้านร่อนทอง และหมู่ 16 บ้านร่อนทองเหนือ พร้อมกับ รพสต. อสม. และพวกเราทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบรูณการตำบลร่อนทอง
วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 หมั่นล้างมือบ่อยๆโดยใช้สบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ไอหรือจาม สวมหน้ากากอนามัยช่วยป้องกันไม่ให้ผู้สวมแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น อย่างไรก็ตามหน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวป้องกันเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ จึงควรรักษาระยะห่างและหมั่นทำความสะอาดของมือร่วมด้วย รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

อื่นๆ

เมนู