บทความประจำเดือนสิงหาคม 

นางสม ชื่นตา  (ประชาชน) หลักสูตรSC05 ประจำตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 2019) ที่เกิดการระบาดขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ติดเชื้อจากต่างจังหวัดเข้ามารับการรักษาในโครงการ “อุ้มลูกหลานเซรากราวกลับบ้าน”หรือพบก่อนเข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ในท้องถิ่น (Local Quarantine)และพบในพื้นที่ภายในจังหวัดที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวันและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีก ส่งผลกระทบรุนแรงต่อคนไทยในทุกมิติ ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจปากท้องการศึกษา ทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐานระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลับบ้านเกิด โดยผู้ที่กลับมาจากต่างจังหวัดต้องเข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้เพื่อเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 14 วัน และรับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 

23 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ประจำตำบลและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ ได้ลงพื้นที่มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง จุดกักตัวศูนย์วิจัยยางพาราตำบลร่อนทอง และวัดบ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

30 กรกฎาคม 2564 อาจารย์พร้อมผู้ปฏิบัติงานประจำหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงวางแผนการลงพื้นที่บริจาคสิ่งของให้กับชาวบ้าน

31 กรกฎาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลร่อนทองบางส่วนมีการลงพื้นได้นำผลิตภัณฑ์ของโครงการคือน้ำพริก และสิ่งของจำเป็นไปมอบให้พ่อแม่พี่น้อง หมู่ที่ 10 บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อน อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

12 สิงหาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลร่อนทองบางส่วนลงพื้นที่มอบสิ่งของบริจาคเบื้องต้นในเทศกาลวันแม่ให้กับศูนย์กักตัวที่โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม ประกอบด้วย
1. เจลแอลกอฮอล์ 5 ขวดปั้ม
2. น้ำดื่มสิงห์ 0.6 จำนวน 20 แพ็ค
3. แมส จำนวน 5 กล่อง
4. น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำขวดใหญ่ 9 ขวด
5. ทิชชู่เช็ดหน้า 5 กล่อง
6. ขนมสำหรับเด็ก 2 ลัง
7. ทิชชู่ม้วน 24 ม้วน

การปฏิบัติงานในเดือนนี้มีผู้ปฏิบัติงานการปฏิบัติงานบางส่วนที่ลงพื้นที่บริจาคสิ่งของให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและศูนย์กักกันประจำท้องถิ่น เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (COVID 2019) ทำให้การลงพื้นที่ไม่สามารถรวมกลุ่มกันคนจำนวนเยอะได้เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่และผู้ปฏิบัติงานเอง ทั้งนี้ควรดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่เข้า-ออกพื้นที่สาธารณะ เว้นระยะห่าง โดยยืนหรือนั่งให้ห่างกันอย่างน้อย 1.5 -2 เมตร หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก และปาก หลีกเลี่ยงหรืองดการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหากไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอ จาม หรือมีอาการคล้ายไข้หวัด หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ในการทำงานเดือนแรกจนถึงเดือนนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ได้มีการพัฒนาตนเองในการทำงานและได้เรียนรู้เกี่ยวกับกับการทำน้ำพริกสูตรลดปริมาณโซเดียม ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้จัดโครงการดีๆมอบโอกาส เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของประชาชนในยุคของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 2019) ทำให้ให้มีรายได้ใช้จ่ายในครัวเรือนในสถานการณ์วิกฤตินี้

 

 

อื่นๆ

เมนู