บทความประจำเดือนตุลาคม
นางสม
ชื่นตา  (ประเภทประชาชน)

หลักสูตรSC05 การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้การทำน้ำพริกพื้นบ้าน เพื่อยกระดับสินค้า OTOP เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยี  ประจำตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)”

25 กันยายน 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ google meet โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน 20 คน จัดทำคลิปวิดีโอด้านสุขภาพ เช่น โควิด วัคซีน หรือเรื่องส่งเสริมสุขภาพดีทั่วๆ ไป เช่น แอปลดน้ำหนัก แอปติดตามสุขภาพ อุปกรณ์ช่วยออกกำลังกาย ฯลฯ  และจับคู่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ

26 กันยายน 2564 เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ googleเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทำคลิปวีดีโอ ตัดต่อคลิปวีดีโอ ผ่านโปรแกรม Wondershare Filmora” วิทยากรโดยทีมตัดต่อคลิปวีดีโอ ประจำตำบลร่อนทอง(คณะวิทยาศาสตร์-SC05)ในโครงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับสินค้า OTOP เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยี  ประจำตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำคลิปทำน้ำพริกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแม่มดตำบลร่อนทองโดยมีข้อมูลที่ใช้ในการทำคลิป เช่น โปรแกรมที่ใช้ตัดต่อ ข้อความ สคิปเสียง ภาพ วิดีโอ

– การใช้โปรแกรมตัดต่อคลิปวิดีโอ เช่น Wondershare Filmora  และ CANVA เริ่มตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรมลงในอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต่อคลิปวีดีโอ
– การนำภาพและปรับแต่งภาพเข้าวิดีโอ การบันทึกภาพและนำเข้าโปรแกรมเพื่อใช้ในการตัดต่อวีดีโอ
– การนำวิดีโอและปรับแต่งวิดีโอ บันทึกและนำเข้าวีดีโอตัดปรับแต่งวีดีโอตามที่ต้องการ
– การอัดเสียงและการนำไฟล์เสียงเข้าคลิปวิดีโอ
– การแชร์วิดีโอและการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆเช่น YouTube

 

 

อื่นๆ

เมนู