สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในทุกวันนี้ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากในทุกวัน ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ประชาชนใช้ชีวิตประจำวันลำบากมากขึ้น รวมไปถึงการมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องหยุดงานหรืออกจากงาน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ใช้แรงงาน อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงระบาดค่อนข้างหนัก และกระจายไปหลายจังหวัด ทำให้การใช้ชีวิตในทุกวันด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อของโควิด-19
จากการระบาดของโควิด-19 พวกเราทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณการ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับชาวบ้านหมู่ 10 บ้านหนองแม่มด วัดบ้านหนองแม่มด องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง จุดกักตัวโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม และจุดกักตัวศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์ตำบลร่อนทอง โดยสิ่งของที่มอบบริจาค ได้แก่ น้ำพริกนรกปลาทู นม มาม่า หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ น้ำดื่ม ทิชชู่ น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ ขนม และของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่กักตัว
การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สามารถป้องกันได้โดยเริ่มจากตัวเองก่อนด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน การใช้สบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การรักษาระยะห่างจากผู้ที่ไอหรือจาม และไม่ควรเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อป้องกันตัวเองและผู้อื่น
   

อื่นๆ

เมนู