นางสม ชื่นตา  (ประชาชน) หลักสูตรSC05 ประจำตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)” ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปหลายประเทศทั่วโลก และขณะนี้ ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น ทุก ๆ วัน ได้สร้างความวิตกกังวลและการเปลี่ยนแปลงต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเปรียบเสมือนด่านหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อดูแลผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง      

             พวกเราชาวU2T ลงพื้นที่บริจาคสิ่งของเครื่องใช้เบื้องต้น เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากาอนามัย อาหารและเครื่องดื่มที่ ที่หมู่ที่ 10 บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์กักกันตัวโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม และได้ร่วมส่งมอบกำลังให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้กักกันตัว เนื่องจากเกิดการระบาดอย่างต่อเนื่องในการลงพื้นที่ทางทีมงานได้ปฏิบัติงานรักษาตามมาตรการการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด โดยรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล สวมแมสขณะลงพื้นที่ และล้างมือหลังจากสัมผัสสิ่งของ

ในช่วงเวลานี้ที่คนไทยเผชิญกับวิกฤตเช่นนี้ ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าความรักและสามัคคี ร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการของภาครัฐ พวกเราชาวU2Tพร้อมส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์และคนไทยที่ประสบวิกฤตินี้ให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ได้โดยเร็ว

 

อื่นๆ

เมนู