ดิฉัน นางสม ชื่นตา เป็นผู้รับจ้างงาน  ประเภทประชาชน ประจำตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร SC05 การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้การทำน้ำพริกพื้นบ้าน เพื่อยกระดับสินค้า OTOP เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตกลบสร้างรากแก้วให้ประเทศ)”

                   การปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 ระยะที่ 3 ทำให้การดำเนินงานในเดือนนี้ส่งผลกระทบให้การลงพื้นที่ยากลำบาก ระหว่างนี้ดิฉันศึกษาหาข้อมูลของตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำ การเกษตรต่างๆ ก่อนลงพื้นที่สำรวจจริงและได้แบ่งกลุ่มกันเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลผ่าน https://cbd.u2t.ac.th ซึ่งข้อมูลที่ต้องเก็บมาบันทึกได้แก่

1.ผู้ที่ย้ายกลับมาบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิท

2.แหล่งท่องเที่ยว  

3.ที่พัก/โรงแรม

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น

5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

6.เกษตรในท้องถิ่น 

7.พืชในท้องถิ่น

8.สัตว์ในท้องถิ่น 

9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

อื่นๆ

เมนู