บทความประจำเดือนกรกฎาคม
น้ำพริกเพื่อสุขภาพ

          โซเดียม เป็นอีกหนึ่งส่วนผสมที่มักแฝงตัวมากับอาหารหลากหลายรูปแบบ ซึ่งโซเดียมมีประโยชน์ต่อระบบทำงานของร่างกายหลายอย่าง เช่นช่วยปรับสมดุลของเหลวและเกลือแร่ในร่างกาย, ช่วยให้การส่งกระแสไฟฟ้าไปตามเส้นประสาททำงานได้เป็นปกติ, ช่วยการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อ และช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจ แต่หากกินมาเกินไปโซเดียมก็จะทำลายร่างกายได้เช่นเดียวกัน เมื่อกินอาหารที่มีรสเค็มโซเดียมจะเข้าสู่ร่างกายและปนเปื้อนในเลือด ทำให้เลือดเสียสมดุล หลอดเลือดจึงพยายามดูดน้ำเข้ามาเจือจางโซเดียม จนทำให้แรงดันเลือดสูงขึ้น และหากกินเค็มมากเกินไปบ่อยๆ โรคเรื้อรังต่างๆ เช่น
โรคความดันโลหิตสูง
เส้นเลือดอุดตันและเสี่ยงที่หัวใจจะวาย หัวใจขาดเลือด
โรคกระดูกพรุน
โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
ไตวายเรื้อรัง
อัมพฤกษ์ – อัมพาต

ซึ่งทางทีมงานคณะอาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็นถึงอันตรายดังกล่าวจึงมีความคิดที่นำมาพัฒนาสิ้นค้าโอทอป( น้ำพริงแม่มด ) ของตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้เป็นน้ำพริกลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ ทางทีมงานจึงได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรม อบรมให้ความรู้และการทำน้ำพริกลดโซเดียม ที่หมู่ 10 บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่10 และชาวบ้านหนองแม่มดและหมู่บ้านใกล้เคียงให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการทำน้ำพริกเป็นอย่างดี ซึ่งการทำน้ำพริกลดโซเดียมมีส่วนประกอบดังนี้ คือเกลือบริโภคสูตรลดโซเดียมลง 60% ปลาทูและปลาซาบะ หอมแดง กระเทียม พริกแห้ง น้ำมันพืช น้ำปลา ผงชูรส

วิดีโอประจำเรื่อง

 

อื่นๆ

เมนู