บทความประจำเดือนสิงหาคม
น้ำพริกลดโซเดียมเพื่อสุขภาพ

กฤษณะ พรมโยชน์

          ตำบลร่อนทอง เป็นตำบลที่อยู่ในเขตอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลร่อนทอง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีลำห้วยไหลผ่าน ๓ สาย พื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตร มีคววามหลากหลายทางด้านผู้คน ภาษา และอาหาร ซึ่งอาหารก็มีความหลากหลายเป็นอย่างมาก หนึ่งในอาหารที่น่าสนใจของตำบลร่อนทองคือ น้ำพริกแม่มด ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าโอทอปของตำบลเลยก็ว่าได้ โดยน้ำพริกดังกล่าวมีการผลิตอยู่ที่บ้านหนองแม่มดหมู่ 10

การทำน้ำพริกมีวัตถุดิบในการทำดังนี้ปลาทู ปลาซาบะ หอมแดง กระเทียม พริกแห้ง น้ำมันพืช น้ำปลา (ทิพรส)ผงชูรส เกลือ (ไอโอดีน) จากวัตถุดิบในการทำจะเห็นว่าการทำน้ำพริกมีการใช้เกลือเป็นส่วนผสมด้วยซึ่งในเกลือมีโซเดียมค่อนข้างมาก ซึ่งโซเดียมถ้ารับประทนมากไปจะส่งผลเสียต่อร่างกาย เช่น โรคความดันโลหิตสูง
เส้นเลือดอุดตันและเสี่ยงที่หัวใจจะวาย หัวใจขาดเลือด โรคกระดูกพรุน โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ไตวายเรื้อรัง

ซึ่งทางทีมงานคณะอาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานจึงมีความคิดที่นำมาพัฒนาสิ้นค้าโอทอป( น้ำพริงแม่มด ) ของตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้เป็นน้ำพริกลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ ทางทีมงานจึงได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรม อบรมให้ความรู้และการทำน้ำพริกลดโซเดียม ที่หมู่ 10 บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่10 และชาวบ้านหนองแม่มดและหมู่บ้านใกล้เคียงให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการทำน้ำพริกเป็นอย่างดี ซึ่งการทำน้ำพริกลดโซเดียมมีส่วนประกอบดังนี้ คือเกลือบริโภคสูตรลดโซเดียมลง 60% ปลาทูและปลาซาบะ หอมแดง กระเทียม พริกแห้ง น้ำมันพืช น้ำปลา ผงชูรส

วิดีโอประจำเรื่อง

อื่นๆ

เมนู