กฤษณะ พรมโยชน์

บทความประจำเดือนกันยายน

                โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2

ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และหายจากโรคนี้ได้เองโดยไม่ต้องรับการรักษาพิเศษ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยบางรายอาจป่วยหนักและต้องเข้ารับการรักษา

จากการระบาดของโควิด-19 พวกเราทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณการ ตำบลร่อนทอง จึงได้ลงพื้นที่ไปไปที่หมู่ 10 บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับชาวบ้านหมู่ 10 บ้านหนองแม่มด องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง จุดกักตัวโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม และจุดกักตัวศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ เพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือโดยสิ่งของที่มอบบริจาคของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่กักตัว ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ น้ำดื่ม ทิชชู่ น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ ขนม น้ำพริกนรกปลาทู นม มาม่า

แนวทางในการป้องกันตนเองจาก โควิด – 19
1) ผู้อาศัยร่วมบ้าน ทุกคนล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ าและสบู่นาน 20 วินาทีขึ้นไป หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง
2) หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด และ ควรนอนแยก กับผู้ถูกกักกัน หรือคุมไว้สังเกต
3) เมื่อต้องอยู่กับผู้ถูกกักกันหรือ คุมไว้สังเกตอาการให้สวม หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างกัน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร หรือหนึ่งช่วงแขน
4) ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับ ผู้ถูกกักกัน หรือคุมไว้สังเกต
5) หากต้องรับประทานอาหาร ร่วมกัน ให้แยกชุดอาหาร และนั่งห่างกัน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
6) ท าความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปู เตียง ผู้ขนหนู หรืออื่นๆ ด้วย ผงซักฟอกและน้ าธรรมดา
7) ท าความสะอาดบริเวณที่พัก ด้วยน้ ายาฟอกขาว 5% (น้ ายา ฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ าสะอาด 99 ส่วน) หรืออาจเช็ดพื้นผิวสัมผัส ด้วยแอลกอฮอล์ 70% พร้อมสวม อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น ถุงมือ หน้ากาก แว่นตาขนาดใหญ่
8) สังเกตอาการเจ็บป่วยของ ตนเอง 14 วัน หลังสัมผัส ใกล้ชิดผู้ถูกกักกัน หรือคุมไว้ สังเกตครั้งสุดท้าย

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

อื่นๆ

เมนู