บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

         กะผม นาย ภานุวัฒน์ หาระโคตร ประเภทประชาชนทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ระยะเวลาทำโครงการ10เดือนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติ

กะผมนายภานุวัฒน์  หาระโคตร ประเภทประชาชน ได้ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอและถ่ายภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแม่มดหมู่ที่ 10 ตำบล ร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อมาทำวิดีโอตำบลร่อนทองนำไปตัดต่อวิดีโอประจำเดือนกันยายน

 

 ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ ได้ถ่ายทำการบรรจุน้ำพริกและแจกอารหารให้บ้านหนองแม่มดหมู่ที่ 10 ตำบล ร่อนทอง อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์จัดเตรียมสถานที่จัดเก้าอี้ ผมได้รับมอบหมายและเป็นมือกล้องและถ่ายรูปรายละเอียดทุกภาพเพื่อจะมาถ่ายทำวิดีโอ

 

ลงพื้นที่แจก นม น้ำพริกปลาทูและอาหารแห้ง โดยครั้งนี้ได้จัดการรับผิดชอบ วัดอุณภูมิ ล้างมือ ลงชื่อเข้าหอประชุมเว้นระยะห่าง ตามที่ผู้ปฏิบัติงานได้จัดตามขั้นตอนกระบวนการสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัย

จากโรคโควิด-19 การจัดระเบียบการรับของและเว้นระยะห่าง โดยได้จัดให้ชาวบ้าน มารับแถวละ5ชุด จำนวน 5 แถว รับเสร็จแล้วล้างมือ รับของแล้ว กลับบ้านได้เลย แล้วชุดต่อไปก็เดินเข้ามารับต่อ ไปจบครบ 60 ชุด  โดยทุกชุดที่เข้ามารับของสวมหน้ากากอนามัยทุกคนและได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงาน

สรุปผลการปัฏิบัติงานครั้งได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10 บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประสานงานให้และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านทุกท่าน ในการเว้นละยะห่างและปัฏิบัติตามกระบวนการกระทรวงสาธารณสุขทุกขั้นตอนเพื่อการลดการระบาดของโรคโควิด-19 การลงพี่ที่ในครั้งนี้เสร็จไปด้วยได้เพราะทุกคนที่ได้ร่วมมือกันทำอย่างเต็มที่และกะผมทำการถ่ายวิดีโอเพื่อนำไปทำวิดีโอประจำเดือนกันยายนสำเร็จลุลวงไปด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู