ดิฉัน นางสาวพัชรี วิชัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

หลักสูตร: SC05 การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้การทำน้ำพริกพื้นบ้าน เพื่อยกระดับสินค้า OTOP เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยี ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

มอบน้ำใจ สู้ภัยโควิด

          เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ Covid-19 ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ทำให้ผู้คนตกงาน และติดเชื้อเป็นจำนวนมากจึงได้เดินทางกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาเดิมของตนเอง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบให้หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ล้วนแต่ต้องทำงานหนัก เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ด่านแรกที่รับภาระเป็นหน้าด่านการเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อควบคุมและยับยั้งการระบาด ทางคณะอาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลร่อนทองได้เห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ จึงได้จัดเตรียมของเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจและได้ทำการมอบให้กับชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆในตำบลร่อนทอง โดยสถานที่แรก คือ บ้านหนองแม่มด ได้มอบสิ่งของต่างๆให้กับชาวบ้านเพื่อเป็นกำลังใจในการสู้ภัยโควิดไปด้วยกัน ซึ่งสิ่งของที่มอบให้ ได้แก่ หน้ากากอนามัย อาหารแห้ง เครื่องดื่ม และน้ำพริก นอกจากนี้ทีมผู้ปฏิบัติงานยังได้ร่วมมือกันศึกษาและเรียนรู้การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อนำไปมอบให้กับสถานที่ต่างๆ ได้แก่ สถานที่กักตัวตำบลร่อนทอง องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง และวัดหนองแม่มด ซึ่งสิ่งของที่มอบให้อาจจะเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากทีมงานU2T ตำบลร่อนทอง แบ่งปันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ต่างๆ อาทิ เช่น ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพราะทุกคนได้ทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอด

ทั้งนี้ ดิฉันจึงอยากขอความร่วมมือทุกคนช่วยกันติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ให้ความสำคัญในมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ชุมชนหรือที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก รวมถึงสถานที่เสี่ยงตางๆ เพื่อป้องกันการรับเชื้อและแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัว และลดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชนด้วย

อื่นๆ

เมนู