เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบันได้เริ่มดีขึ้นในทุกวัน แต่ก็ยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างที่เป็นปกติได้ กลุ่ม SC-05 ตำบลร่อนทอง จึงเลือกที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้การตัดต่อวีดีโออย่างไรให้น่าสนใจ ซึ่งใช้เครื่องมือที่ง่ายอย่าง Wondershare Filmora และ Canva ควบคู่กันไป โดยให้สมาชิกในทีมตัดต่อเป็นวิทยากรในการสอนและบรรยายในครั้งนี้

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน SC05 ตำบลร่อนทองได้มีการจัดอบรมการตัดต่อวีดีโอ โดยถ่ายทอดเทคนิค วิธีการตัดต่อ ขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงานในทีม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเช่น ผู้นำชุมชน รพ.สต. สามารถเข้าร่วมอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ได้ ซึ่งหัวข้อที่ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้คือ การตัดต่อวีดีโอขั้นตอนการทำน้ำพริกสูตรลดโซเดียมของบ้านหนองมด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยดิฉันและเพื่อนในทีมงานตัดต่อวีดีโอได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยเราได้เตรียมไฟล์ภาพ วีดีโอ ไฟล์เสียงบรรยาย ไฟล์เพลงประกอบฉาก เสียงเอฟเฟกต์ลูกกเล่นต่างๆ และสคริปต์สำหรับตัดต่อในครั้งนี้ ซึ่งขั้นตอนแรกผู้เข้าอบรมต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Wondershare fimora ก่อน ถัดไปก็เป็นการนำภาพ วีดีโอ และเสียงมาวางเรียงต่อกันโดยพยายามเรียบเรียงเนื้อหาระหว่างภาพกับเสียงบรรยายให้สอดคล้องกัน และที่สำคัญก็คือการ Mute เสียงวีดีโอ เนื่องจากเราไม่ได้ใช้เสียงต้นฉบับจากตัววีดีโอจึงต้องทำการปิดเสียงไว้ จากนั้นนำไฟล์เพลงประกอบฉาก และไฟล์เสียงเอฟเฟกต์มาใส่ในคลิป โดยช่วงที่มีการบรรยายควรจะลดเสียงเพลงให้เบาลง เพื่อให้ได้ยินเสียงบรรยายที่ชัดเจนมากขึ้น ใส่เสียงเอฟเฟกต์ในช่วงต่างๆ ของคลิปเพื่อให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้น รู้สึกว้าว จากนั้นเป็นการใส่ข้อความหัวข้อใหญ่ๆ หรือข้อความบรรยายขั้นตอนการทำน้ำพริกเพื่อให้เวลามีคนมาดูคลิปสามารถเข้าใจและทำตามได้ ใส่เอฟเฟกต์ภาพให้สีสันสดใส และที่สำคัญคือการ Render ไฟล์เพื่อไม่ให้เวลาเล่นวีดีโอกระตุก ขั้นตอนสุดท้ายคือการบันทึกและ Export ไฟล์ออกเป็นไฟล์วีดีโอ (mp4.) แล้วนำไปใส่กรอบในเว็บแอปพลเคชัน Canva ต่อไป

จากการถ่ายทอดองค์ความรู้การตัดต่อวีดีโอในครั้งนี้ พวกเราหวังว่าสมาชิกในทีมหรือผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสมบูรณ์

 

อื่นๆ

เมนู