โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม

 

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ยังคงน่าเป็นห่วง ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องพยายามไม่รวมกลุ่มกันหรือมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ดังนั้นกิจกรรมที่ดำการการร่วมกันส่วนใหญ่จึงจัดทำเป็นแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ได้มีการนัดประชุมออนไลน์ ผ่านช่องทาง Google Meet เวลา 17.00 น. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 20 คน ได้แบ่งกลุ่มจับคู่กันเพื่อตัดต่อทำคลิปวิดีโอร่วมกัน โดยแต่ละกลุ่มนั้นจะเลือกจัดทำคลิปวิดีโอด้านสุขภาพ เช่น Covid-19 วัคซีน หรือเรื่องส่งเสริมสุขภาพดีทั่วๆไป เช่น แอปลดน้ำหนัก แอปติดตามสุขภาพ อุปกรณ์ช่วยออกกำลังกาย เป็นต้น ซึ่งมีความยาวประมาณ 3-5 นาที และได้นัดหมายอบรมเทคนิคการตัดต่อคลิปวิดีโอโดยทีมตัดต่อประจำตำบลร่อนทอง

วันที่ 26 กันยายน 2564 ได้มีการจัดอบรมเทคนิคการตัดต่อคลิปวิดีโอแบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง Google Meet เช่นเดิม เวลา 09.00-16.00 น. เป็นการอบรมออนไลน์เชิงปฏิวัติการหลักสูตร “เทคนิคการตัดต่อวิดีโอง่ายๆใน 1 วัน” วิทยากรโดยทีมตัดต่อคลิปวิดีโอประจำตำบลร่อนทอง ในโครงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับสินค้า OTOP เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยี โดยอบรมเรื่อง “การทำคลิปทำน้ำพริกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง” โดยมีข้อมูลที่ใช้ในการทำคลิปให้ประกอบการอบรม เช่น โปรแกรมที่ใช้ตัดต่อ ข้อความ ไฟล์เสียงบรรยาย ไฟล์เพลงประกอบฉาก เสียงเอฟเฟกต์ สคริปต์สำหรับตัดต่อ ภาพ วิดีโอ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ฝึกตัดต่อหรือปฏิบัติไปพร้อมๆกับวิทยากร ซึ่งเนื้อหาที่ได้อบรมมีดังนี้ การใช้โปรแกรมตัดต่อคลิปวิดีโอ เช่น Wondershare Filmora, การปรับแต่งภาพและวิดีโอในโปรแกรมตัดต่อ, การนำภาพและวิดีโอเข้าโปรแกรมตัดต่อ, การอัดเสียงและการนำไฟล์เสียงเข้าโปรแกรมตัดต่อ, การปรับภาพ เสียง และวิดีโอให้สอดคล้องกัน, การวางภาพ เสียง วิดีโอในเลเยอร์ต่างๆ, การใส่ข้อความตัวอักษรและเอฟเฟกต์ต่างๆ, การแชร์วิดีโอและการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เป็นต้น โดยการอบรมครั้งนี้นั้นได้เชิญทั้งผู้นำชุมชน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมทุกท่าน

จากการอบรมครั้งนี้ดิฉันได้รับความรู้ในตัดต่อคลิปวิดีโอมากมาย ทั้งรายละเอียดและเทคนิคต่างๆที่ใช้ในโปรแกรมตัดต่อคลิปวิดีโอ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ได้จริงและการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมแบบง่ายๆสบายๆ สไตล์พี่น้องบอกกัน จึงทำให้ผ่านไปได้ด้วยความราบรื่น

 

วีดีโอประจำเดือน             

           

           

อื่นๆ

เมนู