โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

บทความรายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ดิฉันนางสุพรรณ อุปเท่ห์ ตำแหน่งประชาชน เขียนบทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดิฉันเป็นผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานที่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

นางสุพรรณ อุปเท่ห์

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ดิฉันและทีมงานในกลุ่มได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล CBD. ดิฉันได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพืชในท้องถิ่นเพื่อเก็บพิกัด และถ่ายรูปพืชแต่ละชนิดมาลงในระบบ CBD.  ณ บ้านโสกครอง หมู่ที่ 18 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะอาจารย์ได้จัดการประชุมการเก็บข้อมูลในแต่ละพื้นที่ หัวข้อการจัดเก็บข้อมูล และอาจารย์ก็ได้ถามไถ่การลงพื้นที่การเว้นระยะห่างตามมาตรการสาธารณะสุข และเช็กชื่อให้แต่ละคนบอกว่า วันนี้ได้กี่อย่าง สำรวจได้กี่ชนิด และกลุ่มดิฉันก็ได้พบที่ท่องเที่ยวใหม่คือ           ร่อนทองคาเฟ่ เป็นสถานดื่มกาแฟ ทานข้าวกับครอบครัว บรรยากาศดีมาก น้ำสีฟ้าเลี้ยงปลาให้อาหารปลา เป็นสถานที่ ๆน่าไปท่องเที่ยวมากๆ  วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบปะผู้ใหญ่บ้านเพื่อขออนุญาติลงเก็บข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ณ บ้านร่อนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่ตรวจสอบเก็บข้อมูลพืชในท้องถิ่น ณ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 14 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่ไปดูพืชในท้องถิ่นและดูพืชไร่ พืชกินได้ ได้ถ่ายรูปมาเพื่อลงในระบบ ณ บ้านละหาน หมู่ที่ 13 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ร้านค้า พืชท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น จับพิกัดในพื้นที่ ที่เราลงข้อมูลในระบบ CBD. ดิฉันได้ลงพื้นที่ดูข้อมูลภาพรวมของหมู่บ้าน ณ บ้านหนองน้ำขุน หมู่ที่ 9 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือและมีการต้อนรับอย่างดี มีการให้ข้อมูลในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านพาสำรวจต้นไม้แต่ละชนิดในหมู่บ้าน พืชในท้องถิ่น ออกสำรวจร้านค้าในหมู่บ้าน

อื่นๆ

เมนู