ดิฉันนางสาว อรุณี รุมชะเนา  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

โดยผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของตำบลร่อนทอง ได้ทำการกรอกข้อมูลผ่าน Application U2T โดยการกรอกข้อมูลจะมีอยู่ 10 หัวข้อ ได้แก่  1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2. แหล่งท่องเที่ยว 3. ที่พัก/โรงแรม 4. ร้านอาหารในท้องถิ่น 5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6. เกษตรกรในท้องถิ่น 7. พืชในท้องถิ่น 8. สัตว์ในท้องถิ่น 9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น และในวันที่ 8  พฤศจิกายน 2654 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล Community Big Data  ของตำบลร่อนทอง และมีการเลือก Top 3 ด้าน จาก 10 หัวข้อ ของตำบลร่อนทอง ได้แก่ 1. แหล่งท่องเที่ยว เช่น ร่อนทองคาเฟ่ สนามบินบุรีรัมย์ 2 . ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น เปลผ้า การทอผ้าไหมที่ได้มาจากการเลี้ยงไหมแบบธรรมชาติ 3. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เช่นน้ำพริกนรกปลาทูลดโซเดียม และไข่เค็มใบเตย และได้นำ Top 3 ด้าน ไปกรอกข้อมูลลง Google map   เพื่อสะดวกในการค้นหาเส้นทางของสถานที่ ในพื้นที่ ตำบลร่อนทอง  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ในการกรอกข้อมูลทีมผู้ปฏิบัติงาน ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวังบุรีรมย์ ได้มีการแบ่งกลุ่มปรึกหาหาลือ และ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานครั้งนี้ซึ่งทำให้เห็นถึงความร่วมมือและรับผิดชอบต่องานของตัวเอง เพื่อพัฒนาตำร่อนทอง ให้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

อื่นๆ

เมนู