กฤษณะ พรมโยชน์

บทความประจำเดือนพฤษจิกายน

                หลังจากที่ได้มีการอบรมเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ ข้าพเจ้านายกฤษณะ พรมโยชน์และกลุ่มของข้าพเจ้า จึงมีแนวทางในการที่จะจัดทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงที่ โรคโควิด – 19 ระบาด เพื่อช่วยในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพร่างกายในช่วงที่โควิด – 19 ยังระบาด

หลังจากนั้นได้มีงานเพิ่มเติมเข้ามาคือการเก็บข้อมูลลงบนแอพพลิเคชั่น U2T cbd เพื่อที่จะใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์เกี่ยวกับจุดเด่นและปัญหาเกี่ยวกับตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยข้อมูลที่ต้องเก็บเพิ่มเติมมีดังนี้

  • ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด
  • แหล่งท่องเที่ยว
  • ที่พัก โรงแรม
  • ร้านอาหารในท้องถิ่น
  • อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
  • เกษตรกรในท้องถิ่น
  • พืชในท้องถิ่น
  • สัตว์ในท้องถิ่น
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • แหล่งน้ำในท้องถิ่น

โดยข้อมูลส่วนใหญ่ที่ข้าพเจ้าสามารถเก็บมาได้คือ อาหารที่น่าสนใจ พืชในท้องถิ่น และสัตว์ในท้องถิ่น

รูปภาพประจำเรื่อง

 

วิดีโอประจำเรื่อง

อื่นๆ

เมนู