โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

 

เนื่องจากปัจจุบันยังต้องป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงต้องรักษาระยะห่างทางสังคม ดังนั้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 จึงได้จัดการประชุมเป็นแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Meet เพื่อทบทวนงานและรายงานความคืบหน้าในเรื่องของการเก็บข้อมูลเพื่อกรอกลงในระบบ CBD หรือ Community Big Data ทั้ง 10 ด้าน ได้แก่ 1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด  2.แหล่งท่องเที่ยว  3.ที่พัก/โรงแรม  4.ร้านอาหารในท้องถิ่น  5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น  6.เกษตรกรในท้องถิ่น  7.พืชในท้องถิ่น  8.สัตว์ในท้องถิ่น  9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น  10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น  ของตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 18 หมู่บ้าน

กลุ่มของดิฉันได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบเพื่อช่วยกันทำงาน ซึ่งดิฉันได้เก็บข้อมูลด้วยการติดต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ ตัวอย่างข้อมูล CBD ที่เก็บได้ เช่น ด้านเกษตรกรในท้องถิ่น ของหมู่10 บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ นางอ้อยใจ เยี่ยมรัมย์ มีการปลูกข้าวและเลี้ยงวัว, นางวิไล ช่างทำ มีการปลูกข้าว มันสำปะหลัง และเลี้ยงหมู วัว เป็นต้น

จากนั้นทีมวิเคราะห์นำข้อมูล CBD ที่ได้ มาวิเคราะห์ Pain point (SWOT,VROI หรือเครื่องมืออื่นๆตามความเหมาะสม) นำเสนอข้อมูลผ่าน Dash Board หรือ G-map โดยเลือก 3 ด้านเด่นของตำบลร่อนทอง ให้น่าสนใจ ดึงจุดขาย จุดแข็งออกมา ซึ่ง 3 ด้านเด่นที่นำมาวิเคราะห์ได้แก่ 1.แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลร่อนทอง ได้แก่ ร่อนทองคาเฟ่, สนามบินบุรีรัมย์  2.ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ทอเสื่อ, ทอผ้าไหม และเปลผ้า  3.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น ได้แก่ น้ำพริกนรกปลาทู, ไข่เค็มใบเตย, ส้มตำ, และแกงคั่วเห็ดเผาะ และเมื่อนำมาวิเคราะห์แล้วทำให้ทราบทั้งจุดอ่อน และจุดแข็ง เช่น การทอผ้าไหม ใช้วัสดุที่อยู่ในท้องถิ่น เช่น เส้นไหมที่ได้จากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของชาวบ้าน เป็นสินค้าหัตถกรรมที่มีมูลค่าสูงเนื่องจากเป็นสินค้าทำด้วยมือ แต่การออกแบบลวดลายของผ้าไหมยังไม่เป็นเอกลักษณ์และไม่สามารถผลิตได้จำนวนมาก เนื่องจากเป็นสินค้าหัตถกรรมจำเป็นต้องใช้เวลานานในการผลิต, ไข่เค็มใบเตย รสชาติมีความกลมกล่อมกว่าไข่เค็มในตลาดทั่วไป สามารถเก็บไว้ได้นาน และมีต้นทุนต่ำ แต่การวางจำหน่ายสินค้ายังเป็นการขายแบบพื้นบ้านตลาดทั่วไปและยังไม่มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า หรือฉลาก เพื่อดึงดูดความสนใจ เป็นต้น

 

วีดีโอประจำเดือน

           

           

อื่นๆ

เมนู