บทความประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดิฉัน นางสาวสุมาลี พลเลื่อย ตำแหน่งปฏิบัติงาน (ประชาชน) ดิฉันเป็นผู้ปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานที่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวสุมาลี พลเลื่อย

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ดิฉันและทีมงานในกลุ่มที่อาจารย์ได้แบ่งกลุ่มให้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล CBD ซึ่งข้อมูล CBD พวกดิฉันและทีมงานทุกคนก็ได้เก็บไปแล้วแต่มันยังไม่เพียงพอ ทางอาจารย์ก็เลยให้พวกดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บเพิ่ม                                                                  และข้อมูล CBD ประกอบไปด้วย

1 ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด                                 2 แหล่งท่องเที่ยว

3 ที่พัก / โรงแรม                                                                             4 ร้านอาหารในท้องถิ่น

5 พืชในท้องถิ่น                                                                               6 สัตว์ในท้องถิ่น

7 ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                        8 แหล่งน้ำในท้องถิ่น

9 เกษตรกรในท้องถิ่น

การลงพื้นที่การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ พวกเราก็ทำตามมาตรการสถานการณ์โควิดเหมือนเดิม ใส่แมส         พกเจลล้างมือ รักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อให้ให้กับคนอื่น การลงพื้นที่พวกเราก็ช่วยกันเก็บข้อมูล ใครใกล้อันไหนสิ่งไหนก็เก็บข้อมูลสิ่งนั่น โดยที่กลุ่มดิฉันไม่ได้แยกกันว่าใครควรทำข้อไหน คือพวกเราเก็บข้อมูลรวมกันเลย แล้วมาสรุปกันว่าวันนี้พวกเราแต่ละคนได้กี่อย่างกี่ข้อ ซึ่งการเก็บข้อมูลเราต้องใช้พิกัดทุกข้อ พวกเราเก็บข้อมูลที่ได้รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน ที่ได้รับมอบหมาย หมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายมี หมู่ 1 บ้านร่อน หมู่ 9 บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ 13 บ้านระหาน หมู่ 14 บ้านหนองปรือ หมู่ 18 บ้านโศกครอง การเก็บข้อมูลในได้ขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านเพื่อเก็บข้อมูล บางที่ก็ขอข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านเผื่อความรวดเร็วพืชในท้องถิ่นก็มีเยอะ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ขายหรือปลูกไว้ให้ออกผลไว้กินหรือพืชที่ปลูกไว้ประดับก็มีเกือบทุกหลังคาเรือน เกษตรกรในท้องถิ่นก็มีเกือบทุกครัวเรือน ร้อยละเก้าสิบของแต่ละหมู่บ้าน และการเก็บข้อมูลก็ต้องถ่ายภาพแต่ละอย่างแต่ละข้อ และอาจารย์ได้นัดประชุมถามไถ่เกี่ยวกับข้อมูล CBD ว่าการเก็บข้อมูลเป็นอย่างไรบ้าง และทางอาจารย์ก็ให้รายงานเป็นรายบุคลว่าวันนี้แต่ละคนได้เท่าไหร่ ให้รายงานอาจารย์ทุกวัน และการลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล CBD ในครั้งนี้พวกเราได้พบแหล่งท่องเที่ยวใหม่ คือ ร่อนทองคาเฟ่ เป็นสถานที่นั่งดื่มกาแฟ และนั่งรับประทานอาหารที่หลากหลาย เหมาะสำหรับพาครอบครัวมานั่งรับประทานอาหารและดูปลาและให้อาหารปลาบรรยากาศก็ดีเหมาะสำหรับพาครอบครัวมานั่งพักผ่อนรับประทานอาหาร และเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปและเช็คอิน เป็นอย่างมาก

สรุปจาการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านอย่างเช่นเคยชาวบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับและให้ความร่วมมืออย่างดีส่วนผู้ใหญ่บ้านก็หาข้อมูลช่วยเพื่อความรวดเร็วของการลงพื้นที่พาสำรวจในหมู่บ้านว่ามีอะไรบ้าง และการลงพื้นที่แต่ละครั้งก็ไม่เคยผิดหวังเพราะลงพื้นที่ครั้งไดผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านก็จะต้อนรับยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอย่างดี

 

 

 

อื่นๆ

เมนู