“ การจัดการขยะและธนาคารขยะในชุมชน และส่งเสริมจิตอาสาทำความดี ”

จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบรูณาการรายตำบล 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศข้าพเจ้า นางสาวญาติมา ครองชื่นนักศึกษาที่รับผิดชอบในส่วนของ ตำบลร่อนทอง  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนธันวาคมนี้พวกเรากลุ่ม SC-05 ตำบลร่อนทอง ได้มีการลงพื้นที่ไปยังบ้านหนองแม่มด เพื่อจัดกิจกรรมถึง 2 กิจกรรมนั้นก็คือ 

1.กิจกรรมการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและธนาคารขยะในชุมชน โดยมีผู้ใหญ่บ้านมาเล่าประสบการณ์การทำงานโดยตรง ซึ่งบ้านหนองแม่มดเองก็จะมีการคัดแยกขยะแล้วนำมาจัดเก็บไว้ที่ธนาคารขยะ อีกทั้งยังมีการสอนวิธีทำการน้ำหมักชีวภาพให้กับชาวบ้านซึ่งตัวน้ำหมักมีวิธีการทำที่ง่ายและใช้ส่วนประกอบในการทำจากธรรมชาติและหาได้ง่ายใกล้ตัว

2.กิจกรรมการส่งเสริมจิตอาสาทำความดี โดยทีมSC05 ได้มีการทำความสะอาด และเก็บขยะภายในชุมชน 

ลิงค์วีดีโอประจำเดือนนี้ https://youtu.be/1KUFFeILUZA

อื่นๆ

เมนู