ดิฉันนางสาว อรุณี รุมชะเนา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  มีการนัดประชุมผู้ปฎิบัติงาน ต.ร่อนทอง โดยนัดประชุมกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรมย์ เกี่ยวกับเรื่องราวสตอรี่ตำบลร่อนทอง โดยต้องเลือกหัวข้อที่นำเสนอ มี 6 หัวข้อ ได้แก่ 1.ร่อนทองคาเฟ่  2.ศาลปู่อุดม  3.ทอสื่อ  4.ประวัติร่อนทอง  5.เปลผ้า  6.โคกหนองนา ในการประชุมครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้มีการเสนอเนื้อหาและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นช่วยๆ กัน  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน  2564  ได้มีการลงพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองแม่มด ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ มีการจัดอบรมการจัดการขยะในชุมชน และ การทำปุ๋ยหมักจากพืช โดยเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 นางพิมลรัตน์ วงษ์สุรินทร์ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้กับชาวบ้าน และ มีการเล่นเกมถามถึงวิธีการทำปุ๋ยหมักจากพืช เพื่อชิงรางวัล โดยชาวบ้านได้มีความร่วมมือเกมเล่นอย่างสนุกสนาน  และอาจารย์ประจำตำบลมีการอบรมถึงการหาช่องทางการขายออนไลน์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. เพจFacebook  2. Shopee 3. Line@ 4. Instagram เพื่อเข้าถึงการขายน้ำพริกนรกปลาทู (ลดโซเดียม) ของหมู่ที่ 10 บ้านหนองแม่มด ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ในการลงพื้นที่จัดอบรม ชาวบ้านและผู้ปฎิบัติงาน ทุกคนให้ความร่วมมือแสดงความคิดและได้ความรู้จากการจักอบรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู