โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

 

เนื่องจากพวกเรากลุ่ม U2T SC-05 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จะมีลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ 1.สิ่งแวดล้อม จัดการขยะและธนาคารขยะ 2.ท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว และ 3.จิตอาสาและการทำความดี ดังนั้น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 จึงได้มีการจัดประชุมร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลร่อนทอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อปรึกษาหารือ วางแผนงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และมีการแบ่งกลุ่มและเลือกเรื่องเล่าในชุมชนเด่นๆ 6 หัวข้อ ได้แก่  1.ประวัติร่อนทอง 2.โคกหนองนา 3.ศาลปู่อุดม 4.ร่อนทองคาเฟ่ 5.เปลญวณ และ 6.การทอเสื่อ เพื่อเตรียมเล่าเรื่องและบอกได้ว่าจะชูอะไรเด่นในเรื่องนั้น โดยจะมีวิทยากรมาวิภากษ์เพื่อแนะนำในช่วงบ่ายของวันจัดกิจกรรม

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลร่อนทองได้ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม ณ หมู่บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับชาวบ้าน โดยคำนึงถึงมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการสวมแมสตลอดการจัดกิจกรรม ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งในช่วงเช้ามีการลงทะเบียน แจกขนมและน้ำให้แก่ชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมแรกในช่วงเช้าได้เชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 มาเล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยนให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธนาคารขยะในชุมชน และได้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยหมักชีวภาพจากซากพืช ซากสัตว์ สาธิตวิธีการทำ บอกสัดส่วนและวิธีการใช้งาน เพื่อใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในที่ต่างๆ หลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วได้มีการถาม-ตอบเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากการอบรมแลกขนมกับชาวบ้านเล็กๆน้อยๆช่วยเพิ่มสีสันให้กับกิจกรรม จากนั้นทุกคนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ต่อมาในช่วงบ่ายมีการจัดวงล้อมนั่งประชุมและพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับช่องทางการขายออนไลน์ทั้ง 4 ช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และขายน้ำพริกนรกปราทู ได้แก่ เพจFacebook, Shopee, Instagram และ Line@ เพื่อบอกปัญหาและแก้ไขปัญหา กิจกรรมต่อมาคือให้แต่ละกลุ่มเล่าเรื่องราวในชุมชนเด่นๆทั้ง 6 หัวข้อและแนวทางในการเล่าเรื่องสตอรี่ในการทำคลิปวีดิโอโดยมีอาจารย์และวิทยากรคอยให้คำแนะนำต่างๆ และกิจกรรมสุดท้ายคือจิตอาสา ทำความดี ด้วยการทำความสะอาด เก็บเก้าอี้ และเก็บขยะรอบๆ

ในการลงพื้นที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดี มีความเป็นกันเอง ได้ทั้งความรู้และได้ทำความรู้จักกับผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นมากขึ้น ส่งผลให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีแต่ความประทับใจและผ่านไปได้ด้วยดี

 

วีดีโอประจำเดือน

         

         

         

อื่นๆ

เมนู